Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УКР МОВА.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
978.43 Кб
Скачать

83083, М.Донецьк-83,

вул.Південна,18

тел. (0622)38 -15-19

факс (0622) 30-25-197.Заголовок до тексту. Укладається за формою "прийменник ПРО + іменник у знахідному". Міститься ліворуч перед текстом документа за кутовим принципом.Про надсилання інформації щодо асортименту фарб8. Текст (якщо лист скеровано знайомій особисто людині, він починається загальноприйнятою етикетною формулою звертання).Шановні панове!

Шановний Василю Григоровичу!9. Перелік додатків із зазначенням кількості сторінок (якщо є) Додаток: розрахунок вартості робіт на 5 арк. в 1 прим.10.Підпис керівника (йому може передувати словосполучення "з повагою", а також гол. бухгалтера (для листів-запитів, листів-замевлень).З повагою,

Директор ЗАТ "Промінь" /підпис/

В.О.Годзь11.Віза виконання (розташовується на копії в лівому нижньому куті) Вик. К.М. Безпаленко

ЗАВДАННЯ 5. Оформіть службовий лист, розмістивши правильно реквізити на аркуші паперу формату А4. Зясуйте особливості відмінювання підкреслених прізвищ.

Київський електрометалургійний завод.

04026, Київ-26,вул. Пирогова, 9,тел.221-99-14. 09.09.2005 ?28-15/13. Директорові Донецького електромеханічного заводу "Електроремонт" О.Д. Дубинці. 83023, Донецьк-23, вул.Чернігівська,34. Просимо повідомити про можливість виготовлення 2 -х мостових кранів ВК-07 протягом вересня 2005 р. Будемо вдячні, якщо додасте відповідні розрахунки. Директор Київського електрометалургійного заводу (підпис) М.І. Шкіль. Головний бухгалтер (підпис) М. Т. Бондаришина. Печатка

ЗАВДАННЯ 6. Оформіть лист-відповідь на лист-запит як документ, що має правову чинність (розділ 6, завдання 4).

Розділ ХV

Складні випадки керування. Складання листа-замовлення. Аналіз перекладених фахових текстів

І. ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПІДРЯДНОГО ЗВЯЗКУ КЕРУВАННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст. Дайте аргументовану відповідь на запитання, що стоять після тексту.

Специфіка будь-якої мови, найвиразніше проявляється у побудові словосполучень, особливо з підрядним зв’язком керування. Наприклад: дякую Вам, згідно з наказом.

У сучасній українській мови виділяють такі форми синтаксичного зв’язку: керування, узгодження, прилягання. Керування це вид під-рядного зв’язку, при якому головне слово вимагає від залежного слова певного відмінка з прийменником чи без прийменника: складати документ (З.В.), складання документа (Р.В.), звернутися на адресу (З.В.).

Головним є слово, форма якого вибирається лише за вимогою необхідного для даного акту спілкування змісту. Головним словом у словосполученнях із зв'язком керування може бути дієслово (писати резолюцію), іменник (укладання договору), прикметник (задоволений роботою), прислівник (наодинці з природою).

Залежним є слово, форма якого зумовлена уже не лише вимогами заданого змісту, але і головним словом. Оскільки керування за своєю природою є лексико-граматичним зв’язком, то щоб визначити форму залежного слова, необхідно знати лексико-граматичне значення головного слова (Порівняйте: займатись перекладом (О.В.), але робити переклад (З.В.). Зі зміною форми головного слова залежне залишається незмінним: складати акт, складатиму акт. Залежним словом буває іменник, рідше займенник або інша змінна частина мови у ролі іменника. Керування може бути прийменниковим або безприйменниковим: виконувати наказ, робота над документом.

Як відомо, документи вимагають точності, максимальної стислості в передачі інформації. Будь-які помилки порушують не тільки граматичну будову словосполучень або речень, але й призводять до порушення змісту тексту. Особливо треба бути уважними до вибору дієслів, що можуть керувати різними відмінками.

1) Найчастіше помилки трапляються в тих випадках, коли при дієсловах, які керують різними відмінками, вживається спільний додаток різної форми. Наприклад: повідомляти директору нові правила ведення ділової документації, інформувати директора про нові правила ведення ділової документації; платити за квартиру, сплачувати проїзд.

2) Поширеними є помилки у стійких словосполученнях, де вибір прийменника неможливий. Тому при складанні службових документів треба особливо уважно стежити за вживанням цих словосполучень. Наприклад, слід вживати витрати на, відрахування на, покладатися на, у відповідності до, відповідно до, у зв΄язку з, згідно з, на додаток до, винагорода за.

3) Дуже уважним треба бути при вживанні близьких за значенням слів, синонімів, які вимагають після себе додаток різної форми. Наприклад: Студенти повинні опанувати комп΄ютерні технології. Студенти повинні володіти навичками складання конспектів.

4) Часто допускають помилки в словосполученнях із зв΄язком керуванням, коли перекладають тексти з російської мови на українську. Це відбувається в тому разі, коли не враховується відмінність відмінкових форм, яких вимагає одне й те ж дієслово в українській і російській мовах. Наприклад: підготуватись до звіту (Р.в.) – подготовиться к отчету (Д.в.), розмовляю українською мовою (неправ. розмовляю на українській мові) – говорю по-украински.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.