Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УКР МОВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
978.43 Кб
Скачать

Відмінювання числівників обоє, обидва, обидві

Н.

Р.

Д. З.

О.

М.обоє

обох

обом

як Н. або Р.

обома

(на) обохобидва, обидві

обох

обом

як Н. або Р.

обома

(на) обох

ЗАВДАННЯ 6. Прочитайте текст «Порядкові числівники». Обґрунтуйте, у чому особливість відмінювання простих і складених числівників.

Порядкові числівники

Порядкові числівники повязуються з іменниками синтаксичним звязком узгодження в роді, числі і відмінку і виступають у ролі означень (перший цех, четвертий курс, друге завдання).

Порядкові числівники семантично зближуються з кількісними як слова, за допомогою яких передається кількість, але в порядку слідування предметів під час їх переліку, обліку. Вони споріднені з кількісними і творяться від них.

За граматичними ознаками порядкові числівники зближується з кількісними числівниками як слова, за допомогою яких передається кількість, але в порядку слідування предметів під час їх переліку, обліку. Вони споріднені з кількісними і творяться від них. За граматичними ознаками порядкові числівники зближуються з прикметниками: відмінюються за родами, відмінками, числами.

Відмінювання порядкових числівників

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

третій (день)

третього (дня)

третьому (дню)

як Н. або Р.

третім (днем)

(на) третьому (дні)сто пятдесят сьомий

сто пятдесят сьомого

сто пятдесят сьомому

як Н. або Р.

сто пятдесят сьомим

(на) сто пятдесят сьомому

Числівник третій змінюється за зразком прикметника мякої групи, іншіяк прикметники твердої групи.

У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово.

У назвах дати іменники при числівнику ставиться в родовому відмінку: сьомого січня, перед двадцять другим червня.

Складні слова з першою частиною дво-, три-, чотири- вживаються, коли наступна частина починається з приголосного (крім слів сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний): двогодинний, двоповерховий, триденний, чотиримісячний.

Числівникові форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються, коли наступна частина починається з приголосного (двохактний, чотирьохосновний), коли другою частиною складного слова є порядкові числівники -сотий, -мільйонний, -мільярдний: трьохсотий, двохмільйонний, чотирьохмільярдний.

Тема 2. Функціонування числівників у писемній формі наукового чи ділового тексту

ЗАВДАННЯ 7. Прочитайте текст, законспектуйте його.

Особливості оформлення числівників у писемній формі ділового стилю

  1. Прості кількісні числівники (від одного до десяти) у записі відтворюються словами, а не цифрами, крім випадків, коли при них є одиниця виміру: до десяти сторінок (але 5 тонн вугілля).

  2. Складні і складені числівники записуються цифрами, крім тих випадків, коли ними починається речення. При цьому в бухгалтерських документах цифри дублюються словами, записаними в дужках: 1248 (одна тисяча двісті сорок вісім) гривень.

  3. Порядкові числівники записуються у наукових текстах і ділових паперах цифрами з додаванням закінчень (якщо це арабські цифри): студент 1-го курсу (але: студент І курсу); обчислювальна машина 6-го покоління.

  4. Числівники, починаючи з тисячі, записуються цифрами з додаванням слів, що позначають нулі: 645 тис.

  5. Дати записуються, як мінімум, двома цифрами: 31.05.04.; 02.03.06

  6. Складні слова, перша частина яких числівник, у ділових паперах, як правило, записуються комбіновано: 40-процентний.

  7. Приблизна кількість передається словами понад, до, зверх, більше, менше.

ЗАВДАННЯ 8. Перегляньте попередні тексти цього розділу, підготуйтеся до повідомлення про те,

  1. як повязуються з іменниками кількісні цілі, дробові, збірні числівники;

  2. як повязуються з іменниками порядкові числівники;

  3. які ще правила, що стосуються правопису числівників, вам треба ще доопрацювати.

Відповіді обґрунтуйте прикладами.

ІІ. ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

ВПРАВА 1. Спишіть, заміняючи цифри словами.

1. В Україні діє близько 1500 друкарень. 2. Близько 50 % усього устаткування зберігається на цьому складі. 3. Збори 246 голосами проти 44 прийняли рішення про перевибори керівництва цеху. 4. Прогонові будови моста ім. Є.О. Патона складаються з 264 однотипових великих блоків (довжина кожного 29 м).

ВПРАВА 2. Розкрийте дужки і запишіть цифри словами.

1. У нашому місті налічується понад 2,5 (тисяча) малих під-приємств.

2. Близько 60 (відсоток) продукції підприємства призначено для молоді.

3. Найближча автозаправна станція – в півтораста (кілометр) звідси.

4. Підприємство отримало 3 ємкості обґємом 14 (кубічний метр).

ВПРАВА 3. Запишіть числівники українською мовою.

Ноль целых три десятых, девяносто, одна шестая, одиннадцать, четырнадцать, пятьсот, миллион, миллиард, полтораста, четверо, четыре, седьмой, оба, обе, две третих, семьдесят, девять, пятнадцать, сто сорок три.

ВПРАВА 4. Відредагуйте речення. Поясніть характер помилок.

1. Вітаємо вас, шановний Андрію Миколайовичу, з семи-десятиріччям. 2. Двомстам студентів інституту виплачується підвищена стипендія. 3. Статутний капітал підприємства – 73,5 мільярдів гривень. 4. Одержало 11,5 мільйонів гривень прибутку. 5. План виробництва продукції виконано на 100 відсотки. 6. Пару слів надали п. Гусєву В.Г. 7. Лише за останні кілька років уведено в експлуатацію пґятеро житлових будинків.

ВПРАВА 5. Складіть 10 речень, у яких були б сполучення іменників з числівниками.

ВПРАВА 6. Напишіть наведені цифри словами. Провідмінюйте їх.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.