Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УКР МОВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
978.43 Кб
Скачать

Конспект

Дуже поширеним способом фіксації джерела наукового або ділового стилів у скороченому вигляді є конспект. Конспект порівняно з вищезгаданими видами скороченого викладу інформації (планами, тезами) є більш розгорнутою формою, у якій у стислому вигляді викладається найголовніше із опрацьовуваного матеріалу. Але на відміну від тез конспект повинен містити не просто сформульоване положення, що відбиває певну міктротему, а й відбивати розвиток ідеї, мікротеми.

Укладаючи конспект, можна застосовувати обидва уже відомі вам способи згортання інформації і з частковою заміною (або втратою) авторських засобів висловлення, і з повною заміною авторських засобів висловлення; проте активно використовується і спосіб запису найголовнішого за допомогою суто авторських засобів. До того ж рекомендується перед укладанням деяких видів конспектів, (наприклад, якщо це конспект Вашого власного виступу) зробити план.

ЗАВДАННЯ 10. Прочитайте текст "Резюме". Скажіть, що таке резюме? Що є метою резюме? Чим резюме відрізняється від інших видів скороченого запису наукових текстів?

Резюме

Резюме –– це мовленнєвий витвір, який містить короткий виклад змісту тексту, написаного або прочитаного. Слово резюме запозичене, походить від фр. rйsumй. Досить часто це слово використовується у другому (вузькому) значенні: підсумок доповіді; короткий висновок, що містить основне положення доповіді, промови, наукової роботи тощо.

У науковому стилі поширене таке розуміння цього слова: вид скороченого запису певного наукового тексту, що фіксує головну тему тексту- першоджерела, основну найважливішу ідею (або ідеї, залежно від обсягу аналізованого матеріалу) і висновок, пропонований автором.

Під час складання резюме необхідно використовувати такі стійкі вислови й конструкції:

Отже,...

Таким чином,...

Автор розповідає

повідомляє (про що?)

приходить до висновку

до переконання

узагальнює (що?)

Починати резюме (якщо воно не входить до складу відповідного тексту) слід такими словами:

  1. У даній статті (роботі, книжці...) автор...

Потім слід повідомити про найголовнішу думку тексту (або перераховати декілька).

В останню чергу підкреслюється, до якого висновку приходить автор.

ЗАВДАННЯ 11. Прочитайте подану нижче інформацію про структуру та етапи складання резюме. Запишіть її.

Структура резюме

Як правило, резюме складається з таких структурних елементів:

  1. Вступ.

  2. Основна частина (виклад або перерахування основних питань тексту).

  3. Закінчення (висновок автора).

Етапи складання резюме

Прочитати текст.

Поділити текст на основні складові частини.

Виділити головну інформацію в кожній частині (визначити мікротеми тексту).

Записати цю інформацію, узагальнивши і скоротивши її, використуовуючи необхідні засоби згортання інформації, у вигляді резюме.

ЗАВДАННЯ 12. Прочитайте резюме до тексту "Акції". Зверніть увагу на виділені конструкції.

Даний текст присвячений конструкції розгляду питання щодо одного із поширених видів цінних паперів – акцій.

Автор дає визначення поняття акцій, описує особливості участі у прибутках або збитках компанії власників і акціонерів.

Автор зазначає, що ризик власників акцій значно більший порівняно з ризиком власників інших цінних паперів, наприклад, облігацій, проте і прибуток значно вищий.

Автор приходить до висновку про широке розповсюдження міжнародних акціонерних інвестицій.

ЗАВДАННЯ 13. Перегляньте, які мовні засоби найбільш часто використовуються при укладанні резюме Порівняйте їх з тими, що використані у зразках у завданнях 12, 13.

  1. Стаття присвячена важливій (суттєвій, головній, актуальній, основній) проблемі, питанню, темі...; висуває гіпотезу, узагальнює відомості про ... .

  1. У статті повідомляється, розповідається, розглядається.

Автор повідомляє, стверджує, аналізує, узагальнює, досліджує, доводить, заперечує, критикує ...

У статті дано аналіз проблеми (розглянуто) ...

Автор наголошує на тому, що ...

Дослідник підкреслює, звертає увагу, наводить приклад .

  1. Отже, можна сказати, що...

Автор доходить висновку, що ...

Таким чином, можна узагальнити ...

Із вищесказаного випливає ...

ЗАВДАННЯ 14. Перекладіть текст анотації до наукової статті.

Засько Ю.Е.

Стратегическое управление угольной отраслью.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.