Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УКР МОВА.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
978.43 Кб
Скачать

Системи алгебричних [алгебраїчних] рівнянь

Розв’язком системи алгебричних рівнянь з двома [ трьома, чотирма, n] невідомими називається впорядкована пара [ трійка, четвірка, множина n] чисел, яка задовольняє кожне рівняння системи. Це означає, що підстановка цих чисел в кожне з рівнянь системи перетворює його в вірну рівність.

Система рівнянь називається сумісною, якщо вона має хоча б один розв’язок. Сумісна система називається визначеною, якщо вона має єдиний розв’язок. Сумісна система називається невизначеною, якщо вона має принаймні два різних розв’язки.

Система рівнянь називається сумісною, якщо вона не має жодного розв’язку ( не має розв’язків).

Один з найуживаніших методів розв’язання системи алгебричних рівнянь – спосіб підстановки. Згідно з цим методом в якомусь рівняні системи виражають одну з невідомих через інші. Знайдене значення невідомої підставляють в решту рівнянь, отримуючи систему рівнянь з меншою (принаймні на одиницю) кількістю невідомих.

Для розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь існують спеціальні методи – правило Крамера ( з використанням головного і допоміжних визначників), метод послідовного виключення невідомих Ґаусса та його модифікація – метод Йордана- Ґаусса.

Згідно з правилом Крамера розв’язком системи є впорядкована множина часток допоміжних визначників, кожний з яких відповідає певній невідомій, на головний визначник, якщо останній не дорівнює нулю.

Методи Ґаусса або Йордана-Ґаусса шляхом послідовного виключення невідомих або призводять до протиріччя, яке повідомляє про несумісність системи, або зводять систему до трикутного чи трапецієподібного виглядів. Трикутний вигляд, по-перше, означає, що система є сумісною і визначеною, по-друге, дозволяє майже автоматично знайти значення невідомих. Трапецієподібний вигляд системи свідчить, що вихідна система рівнянь є сумісною, але невизначеною. В цьому останньому випадку існує процедура, за якою можна представити множину (а саме нескінченну множину) всіх розв'язків системи.

ЗАВДАННЯ 9. Порівняйте писемний і усний варіанти цього тексту.

Розділ ІV

Стилі мови. Характеристика наукового стилю. Поняття про офіційно-діловий стиль. Складання резюме наукового тексту. Аналіз перекладених фахових текстів

І. ТЕМА 1. СТИЛІ МОВИ

ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст «Стилі сучасної мови». Визначте основні положення.

Стилі сучасної української мови

Слово «стиль» походить від латинського слова stilus, що означає «загострена паличка для писання». Це слово використовується у різних сферах, всім відомі словосполучення, наприклад, музичний стиль, стиль «модерн», молодіжний стиль і под. У мовознавстві стилем називають такий різновид національної мови (або літературної), який об’єднує деяку сукупність засобів, мовних і не тільки мовних, що допомагають мовцям висловити і сприйняти певну інформацію. Зазначимо, що у різних ситуаціях мовці використовують різні мовні засоби. Порівняйте, наприклад, свою мовну «поведінку» в ситуаціях, коли ви спілкуєтесь з товаришами, з викладачем на занятті, на екзамені; на прийомі у декана і т.д.

Мова як система знаків, що мають певне значення й використовуються для збереження, перетворення та передачі інформації, характеризується наявністю різноманітних функціональних стилів. Функціональний стиль – це різновид літературної мови, в якому мова виступає у певній соціально значущій сфері спілкування людей. Особливості функціонального стилю обумовлені особливостями спілкування в даній сфері.

Питання про кількість функціональних стилів, основи їх виділення та засади для класифікації досить складні й залишаються дискусійними. Найбільш поширеною є традиційна класифікація, згідно з якою вирізняються п’ять основних функціональних стилів: художній, розмовно-побутовий, публіцистичний, офіційно-діловий та науковий.

ЗАВДАННЯ 2. Дайте відповіді на такі запитання:

  1. Як ви розумієте поняття «функціональний стиль»?

  2. Скільки і які функціональні стилі існують у сучасній українській мові?

  3. На якій підставі розрізняють стилі, що існують?

ЗАВДАННЯ 3. Прочитайте тексти. Визначіть, до якого стилю належить кожний з них. Поясніть свою думку.

1) Розглянувши списки для надання житлової площі працівникам підприємств, організацій і установ Подільського району і пропозиції житлової комісії, керуючись «Положенням про порядок надання житлової комісії площі в Україні, виконком ухвалив…

2) Зростання могутності й авторитету Києва на міжнародній арені тривало за правління Олега (882-912), Ігоря (912-945), Ольги (945-957), Святослава (957-972). У ІХ- Х ст. Київ уклав вигідні для Русі договори з Візантією (882, 911,944). Найбільшого розквіту Київська держава досягла за князювання сина Святослава – Володимира (980-1015). У 988-989 рр. На Русі було запроваджено як державну релігію християнство. У 989-996 рр. збудовано головний храм Київської Русі – Десятинну церкву.

3) Чорні хмари росли на крайнебі, насувались над чорною землею. На дворі стало темно, як у комині. Зате блискавка розгорталася, ставала сліпучо-білою. Коли вона потоком білої лави роздирала заслону ночі, на обрію в одну мить з’являлась у вогняних рамах чорна силуетка з тополь, хат і вітряків…

4)Певні сили намагаються викликати у шахтарів недовіру до заходів, які вживаються урядом, підштовхують їх до крайніх форм тиску на державні органи. Ми певні: новий страйк, якщо він буде спровокований, означатиме загибель галузі, що матиме катастрофічні наслідки перед усім для шахтарських регіонів. Ті, хто оголошує себе захисниками народу, мають усвідомити, яку відповідальність беруть вони на себе.

Нейрон є деяким процесором з єдиною здібністю – посилати електричні сигнали залежно від вхідних імпульсів, що надходять. Вхідні сигнали передаються через дендрити, а вихідні – через єдиний провідник, який називається аксоном. У деяких випадках довжина аксона сягає одного метра.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.