Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DKR_psikhologia_otvety.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
225.28 Кб
Скачать

14.Види сприймання

1.сприймання простору – відображення у свідомості людини просторових характеристик (обсягу, перспективи, глибини, віддаленості, напряму тощо). Обєктом є диференціація розмірів і форм предметів, глибини, релєфу. Сприймання горизонтальних ліній є точнішим, ніж сприймання вертикальних.

2.сприймання руху – це відображення зміни положення предметів у просторі. Сприймання руху залежить від того як сприймається рухомий предмет стосовно іншого нерухомого чи рухомого предмета. Нерухомий предмет, відносно якого сприймається рух іншого предмета, здається рухомим, але його рух сприймається у протилежному напрямку.

3. сприймання часу полягає у відображенні тривалості та послідовності дії подразника на організм. Сприймання часу охоплює: оцінку віку, вікових періодів, уявлення про ймовірну тривалість життя, про смерть і безсмертя. У свідомості людини час може швидко спливати, і навпаки – дуже повільно тягнутися. Час, що не заповнений враженнями, подіями, активною діяльністю, тягнеться для людини дуже повільно, але при спогадах про нього здається, що він пролетів дуже швидко. Людина може жити минулим (спогадами у старості), теперішнім (зрілий вік ) і майбутнім (молодість).

15.Властивості і закономірностісприймання

Цілісність сприймання -цілісний образ предмета, ситуації, події, процесу.Одні і ті ж самі предмети людьми різного рівня культурного розвитку, дітьми сприймаються по-різному.

Структурність сприймання – людина сприймає абстраговану від відчуттів узагальнену структуру, яка формується протягом певного часу. Якщо вона слухає мелодію, то почуті раніше звуки продовжують звучати у її мозку.

Осмисленість сприймання означає, що процес сприймання ніколи не відбувається на елементарному рівні. Він завжди пов»язаний з вищим рівнем психічної діяльності.

Предметність сприймання, тобто пов»язаність відчуття та сприймання з реальними предметами і явищами навколишнього світу. Відіграє суттєву роль у розвитку дитини.

Константність сприймання –форма, розмір, колір предметів сприймаються більш-менш стереотипно не залежно від умов, за яких предмет сприймається .

Аперцепція – у сприйманні завжди проявляються властивості особистості, її потреби, інтереси, бажання і почуття. На нього впливають досвід, спогади, очікування особистості.

16.Взаємодія відчуттів та сприймання

Завдяки відчуттям ми пізнаємо окремі якості та властивості предметів і явищ. Вони завжди переживаються як властивості того чи іншого цілісного предмета чи явища: солодкий мед, тепла ковдра. Відчуття входять в структуру більш складного психологічного процесу - сприймання.

Сприймання — сукупність відчуттів. Сприймання є складним психічним процесом, де разом з відчуттями залучається і попередній досвід у вигляді знань, уявлень. Сприймання також пов'язане з мисленням, тому що образи, які формуються, конкретизуються і узагальнюються через поняття, мислительні операції, судження і умовиводи

Відчуття і сприймання є взаємоповязаними психічними процесами, які приймають участь у процесі пізнання і допомагають людині орієнтуватись у навколишньому світі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]