Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DKR_psikhologia_otvety.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
225.28 Кб
Скачать

1.Поняття про предмет психологічної науки

Психологія-наука, про закономірне формування і розвитку психіки, як особливої форми життєдіяльності. Явища:

-психічні процеси(відчуття, запамятовування)

-псих стани(уважність, байдужість)

-псих властивості(спостережливість, чутливість)

Псих життя людини охоплює її різноманітну діяльність(відчуття, сприйняття, пам'ять) емоційну діяльність.Завдання:

-науково-дослідні(вивч обєкта науки на різних рівнях)

-діагностичні(розпізнати і оцінити рівень психіки особистості, оцінити відхилення у псих розвитку.

-корекційні(виправлення дефектів у псих розвитку, усунення причин, що призводить до таких дефектів)

2. Загальна характеристика принципів психологічної науки

-принцип обєктивності

-єдність свідомості та діяльності(підкреслює власну активність особистості, через яку форм. її свідомість.

-принцип багатомірного багаторівневого існування предмета(визн сутності предмета може стосуватися різних його сторін)

-принцип дослідж психологічних явищ у їх розвитку(визн від дослідника розуміння їх такий, що передбачає у русі, розвитку).

3.Методи наукової психології.

1.Обєктивне спостереження-спец організація спостереження, що має спец мету.

2.Самоспостереження-інтроспекація, дослідження інтересів, уявлень, почуттів у проф продуктивності.Обєктом є поведінка особистості у різноман її проявах.

3.Прир експеремент-поєдн позитивних рис методу обєктивного спостереження і лабораторного експеременту.

4.Описовий метод-дослідник виконує роль спостерігача.

5.Тестів-викор для порівняння якостей учнів, що навч і вихов за однакових умов.

6.Запитань-базується на цілеспрямованості отр. інф. шляхом усного чи письмового опитування.

7.Порівняльний-зіставлення псих особливості людини на різних етапах її еволюції.

8.Статистичний-використ для опрацювання експерементальних даних.

4.Психіка – провідний феномен психології.

Психіка — система явищ суб'єктивного внутрішнього світу людини та тварин. Штучне поняття застосоване в матеріалістичних вченнях на противагу ідеалістичному – душа. З точки зору матеріалізму, психіка - суб'єктивний відбиток об'єктивної дійсності в ідеальних образах, на основі яких регулюється взаємодія людини з зовнішнім середовищем. Функція головного мозку, його здатність відображати об'єктивну дійсність. Ленінська теорія відображення стала підґрунтям радянської психологічної науки. Однак, рівень сучасних знань дозволяє стверджувати лише про 1) локалізацію психічних явищ в головному мозку і 2) складний взаємозв'язок тілесного та психічного.

Психіка виконує когнітивну (пізнавальну), регулятивну, мотиваційну та комунікативну функції. Когнітивна виявляється в активізації всіх пізнавальних процесів при виконанні виробничого завдання. Регулятивна в процесі праці реалізується в станах оптимальної мобілізації резервних можливостей працівника. Мотиваційна пов’язана з спонуканням працівника до активності та підтримання останньої на певному рівні. Комунікативна в процесі праці реалізується у спілкуванні працівників, яке є основою міжособистісних відносин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]