Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
2.22 Mб
Скачать

Тема 6. Соціологія шлюбу та сім"ї

ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА.

6.1. Шлюб і сім'я як об'єкт соціологічного дослідження.

Основні ознаки сім'ї. Моральні норми, які регулюють сімейні

протиріччя. Соціологія сім'ї - галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток і функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних і соціально-економічних умовах.

Сім'я - соціальне об'єднання, члени якого пов'язані між собою спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю й взаємодопомогою. Сім'я - це специфічне утворення: мала соціальна група і соціальний інститут одночасно. Сім'я є системою відносин між чоловіком і дружиною, батьками й дітьми, яка базується на шлюбі чи кровній спорідненості та має історично визначену організацію.

Сім'я покликана забезпечити, з одного боку, фізичне й духовне відтворення населення, тобто виконати соціальну функцію, яка не під силу жодному соціальному інституту, з іншого боку - сім'я виконує господарсько-побутові функції, виступає фактором формування, переоцінок цінностей та установок дорослої людини.

Основними ознаками сім'ї є:

• шлюбні чи кровні родинні зв'язки між усіма її членами;

• спільне мешкання у одному приміщенні;

• загальний сімейний бюджет;

• юридичне оформлення стосунків (не завжди виступає неодмінною умовою).

Основою сім'ї, як правило, є шлюбна пара. Виключення: неповні сім'ї, юридично не оформлені сім'ї. З інститутом сім'ї тісно пов'язаний інститут шлюбу.

Шлюб - історично обумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма відносин, між чоловіком і жінкою, яка встановлює їхні права та обов'язки у стосунках одного з одним з дітьми, батьками. Шлюб - це традиційний засіб формування сім'ї і суспільного контролю за нею, один із засобів самозбереження і розвитку суспільства.

Хоча створення сім'ї, вступ у шлюб регулюється правом, провідне місце належить моралі. У сімейних відносинах у силу

складності, інтимності та індивідуальності виникає багато протиріч, які можуть регулюватися тільки за допомогою моралі. Існує багато моральних норм, які регулюють сімейні протиріччя. Наведемо деякі з них:

• взаємна любов між подружжям;

• визнання рівності між подружжям, недопустимість підкорення одного з них іншому чи намагань командування іншим;

• піклування й чуйність у відносинах між подружжям і усіма членами сім'ї;

• любов до дітей, виховання і підготовка їх до трудового соціально-корисного життя, тактовності та вирішування протиріч, які бувають у сім'ї;

• взаємодопомога у всіх видах діяльності, у тому числі у побутовій праці.

Основою, від якої залежить розв'язання багатьох питань, є вимоги взаємної любові, рівності та взаємодопомоги. Рівність між подружжям як основа їхньої взаємної поваги та дружби залежить не тільки від переконання у її справедливості: ця вимога часто наражається на випробування, особливо у випадках великого розриву в рівні духовного, політичного та морального розвитку подружжя й відмінності їхнього суспільного стану.

Ознаки сім'ї

шлюбні чи

спільне

Загальний

юридичне

кровні

мешкання у

сімейний

оформлення

родинні

одному

бюджет

стосунків

зв'язки

приміщенні

Схема 6.1. Ознаки сім'ї

%

МОРАЛЬНІ НОРМИ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ СІМЕЙНІ ПРОТИРІЧЧЯ

Взаємна

Визнання

Піклування

Любов до

Взаємодо-

любов між

рівності між

и чуйність у

дітей,

помога в

подружжям

подружжям,

відносинах

виховання і

усіх видах

недопусти-

між

підготовка

діяльності,

мість

подружжям

їх до

у тому

підкорення

і всіма

трудового

числі у

одного з них

членами

соціально-

побутовій

іншому чи намагань командування іншим

сім'ї

корисного життя та

вирішування протиріч,

які бувать у сім'ї

праці

Схема 6.2. Моральні норми, які регулюють сімейні протиріччя

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.