Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
доповідь.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
705.54 Кб
Скачать

Відділ освіти

Синельниківської райдержадміністрації

Комунальний заклад освіти

Раївська середня загальноосвітня школа-інтернат

Доповідь

Майстер-клас. Інноваційні педагогічні технології на уроках української мови та математики

Виконала

вчитель початкових класів

Кир’янова Світлана Миколаївна

2011 – 2012 н.р.

Мультимедійна підтримка навчального процесу

На сучасному етапі розвитку суспільства Інформа­ційні технології стали невід'ємною складовою життя людини. Генеральний директор компанії «Майкрософт Україна» В. Лановенко стверджує, що «у сучасному суспільстві інформаційні технології перестали бути окремою обмеженою сферою економіки і бізнесу. Вони виступають об'єднувальною основою для побудови сві­тового інформаційного товариства, активно впливають на визначення вектора світового прогресу».

За цих умов кардинальних змін вимагає і система шкільної освіти. Сучасний кваліфікований учитель має бути всебічно розвинутим, технічно освіченим, культурним, вміти професійно застосовувати засоби інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) та Інтернету як під час підготовки до занять, так і в ході проведення уроків, педагогічних нарад, спілкування з колегами, друзями тощо.

Ще й сьогодні провідне місце у викладанні пред­метів у школі займають традиційні засоби – дошка, крейда та друковані джерела (підручники, зошити з друкованою основою, таблиці, схеми тощо). Завдяки використанню ІКТ навчальне середовище можна допо­внити звуком, анімацією, відеофільмом. Це впливає на емоційну сферу школяра, підвищуючи його пізнавальну активність, інтерес до навчання І предмета, активізуючи навчальну діяльність.

Сучасна дитина, порівняно зі своїми ровесника­ми докомп'ютерної епохи, приходить до 1-го класу з більш розвиненими уявою і візуальним мисленням, вже добре знає, то таке комп'ютер, а здебільшого і вміє ним користуватися. А тому вчителю дуже важливо побудувати урок так, щоб він базувався на знаннях, якими дитина володіє, з опорою на ми­мовільну увагу, з правильною і своєчасною зміною видів діяльності, тобто урок має бути фрагментар­ним, мозаїчним, але в жодному разі не хаотичним, із безцільним чергуванням різних методів та прийомів або штучно об'єднаних не пов'язаних між собою частин. В ідеалі — це картинка, складена з окремих шматочків, яка показує ціле, має тему, мету, зміст і призначення.

Зрозуміло, створити такий урок навіть для досвід­ченого вчителя досить нелегко. Це вимагає тривалого часу на підготовку дидактичного матеріалу, а також певних умінь. І тут на допомогу вчителю приходять комп'ютерні технології.

Багато вчи­телів послуговуються презентаціями, рекомендованими для використання в навчальних закладах, які створені різними компаніями, дехто відшукує їх у мережі Інтернет, але є багато вчителів, які прагнуть створювати їх самостійно. У цій статті буде розглянуто можливості презентацій, етапи їх створення, рекомендації щодо дизайну, оформлення та ін.

Як показує практика, використовувати комп'ютерні презентації можна на уроках будь-якого типу (урок вивчення нового матеріалу; урок закріплення знань, умінь, навичок; урок контролю знань, умінь, навичок; нестандартний урок; інтегрований урок; комбінований урок).

Головне, щоб поданий матеріал відповідав принци­пам науковості, наочності, був поданий у обсязі, що відповідає дидактичній меті. Також доцільно застосо­вувати їх під час проведення тематичних перевірок.

Використання презентацій залежить від творчого потенціалу вчителя та програмного забезпечення, яким він користується.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.