Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
доповідь.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.08.2019
Размер:
705.54 Кб
Скачать

Дивовижний світ Катерини Білокур Позакласне читання. 4-й клас

Мета: продовжувати ознайомлювати учнів із жит­тям та творчістю Народної художниці України Кате­рини Білокур, розкрити значення особистих листів для розуміння внутрішнього світу людини; закріпити знан­ня учнів про жанри образотворчого мистецтва — пей­заж, натюрморт, портрет, ознайомити з автопортретом; закріплювати вміння висловлювати власні судження з проблеми, формулювати аргументи у процесі дискусії, формувати навички роботи в групі, розвивати усне та писемне мовлення, поетичні здібності, критичне та образне мислення, естетичний смак, виховувати повагу до творців українського мистецтва.

Обладнання: Індивідуальний лист учня з таблицями (за кількістю дітей), репродукції картин для гри «Пазли» (по одній на кожну групу), надруковані уривки з листів Катерини Білокур (для кожного учня), шкала оцінювання на дошці, комп'ютер, проектор, екран, слайд-презентація.

Форми роботи: фронтальна; індивідуальна; трупова.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу.

II. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Шкала оцінювання ставлення до проблеми.

Методика розвитку критичного мислення. Мета для учнів — сформулювати власне ставлення до проблеми та висловити його для всього класу — в усній формі та на шкалі. Мета для вчителя — сприяти появі різних думок для організації дискусії

— На сьогоднішньому уроці ми поговоримо про те, яке місце посідає освіта у житті кожного з нас. Я прошу вас поміркувати над питанням: чи може людина, яка не вчилася у школі, коледжі, інституті, стати справжнім майстром своєї справи? Свої думки висловіть усно після того, як ви позначите їх на шкалі.

Після того як усі позначили свої думки, учитель про­понує кільком учням (бажано з протилежними поглядами на проблему) пояснити свою думку, наводячи аргументи, що спонукали їх до такої відповіді.

  • Чому ви так вважаєте? Поясніть вашу думку.

  • Сьогодні на уроці ми будемо говорити про людину, яка своїм життям відповіла на це складне і неоднозначне запитання. І можливо, у вас з'являться інші думки. Ця людина — художник.

Передбачення за репродукцією картини.

Методика розвитку критичного мислення. Мета: для учнів — сприймаючи картину (образ) та аналізуючи його, намагатися уявити автора й розповісти про нього; для вчителя — зосередити увагу на темі уроку, не називаючи її, та стимулювати пізнавальну активність учнів.

Учням пропонується розглянути репродукцію картини К. Білокур «Бурячок» (1959) і дати відповіді на запитання:

Діти отримують спеціальні картки (це може бути клейкий папір для записів). Учні пишуть на аркуші власні прізвища та імена. Подумавши над запитанням, діти виходять до дошки і прикріплюють аркушики на шкалу, відповідно до своєї думки. Якщо учень вважає, що на запитання слід відповісти «ні», то аркуш кріпиться біля цифри 1, якщо відповідь на запитання позитивна — біля цифри 10. У проміжках між цифрами 1 і 10 аркуш кріпиться у тому випадку, коли учень вагається: 2, 3, 4, 5 — якщо переважають аргументи на користь негатив­ної відповіді; б, 7, 8, 9 — якщо переважають аргументи на користь відповіді «так».

• Яким ви уявляєте художника, що написав цю картину?

• Де він жив? Що любив? Чим захоплювався? Чому ви так думаєте?

• Ви багато розповіли про автора цієї картини. І тепер я можу назвати його ім'я — Катерина Білокур. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитися з її творчістю та життєвим шляхом. Тема нашого уроку — «Дивовижний світ Катерини Білокур».

ПІ. Актуалізація опорних знань.

Багаторівневе опитування.

Методика розвитку критичного мислення, що базу­ється на таксономії Б. Блума. Мета: для учнів — вправ-лятися у відповідях, що розвивають різні рівні мислення; для вчителя — стимулювати різні рівні мислення учнів.

Підбір запитань здійснюється за принципом від простіших (за рівнем розумової діяльності) до

найскладніших.

І рівень — «буквальні запитання» на пригадування та відтворення інформації, що запам 'яталася.

— Із яких джерел ми можемо дізнатися про Катери­ну Білокур? (З музейних експозицій, книжок, Інтернету, розповідей тощо.)

— З яким книжками про творчість та життя художниці ви знайомі? Я хочу вас ознайомити з тими книжками, які представлені на нашій виставці. Це книги Володимира Яворівського «Автопортрет з уяви», Миколи Кагарлицького: «Катерина Білокур. Я буду художником!», «Катерина Білокур очима сучасників. Спогади, есе, розвідки з архіву художниці», фотоаль­боми з репродукціями її картин.

Учитель демонструє книжки з виставки, влашто­ваної у класі.

— Хто користувався Інтернетом для пошуку інформації про Катерину Білокур?

II рівень — «запитання на розуміння (переформулювання)». Учні переживають певний сенсорний досвід та описують його, тобто подають відому інформацію у новій формі (наприклад, перетворюють словесні конструкції на графічні), пояснюють відомі факти, передбачають наслідки.

  • Згадайте свої враження від екскурсії у Націо­нальний музей українського народного декоративного мистецтва. Що ви там бачили? Про що дізналися? Що вас найбільше вразило? Як ви гадаєте, чому?

  • Як ви розумієте слово дивовижний?

  • Як ви вважаєте, який світ можна назвати ди­вовижним? Чому? Чому світ К.БІлокур ми назвали дивовижним?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.