Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6_semestr_2012-2013_1.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Програма навчальної дисципліни

«Кримінальний процес» за новим КПК

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Модуль І

Основні положення кримінальної процесуальної теорії”

Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу.

Тема 2. Кримінальне процесуальне законодавство України та сфера його дії.

Тема 3. Засади кримінального провадження.

Тема 4. Суб’єкти кримінального провадження.

Тема 5. Докази і доказування в кримінальному провадженні.

Тема 6. Процесуальні строки і процесуальні витрати.

Тема 7. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов.

Тема 8. Заходи забезпечення кримінального провадження.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Модуль IІ

Досудове розслідування”

Тема 9. Загальні положення досудового розслідування.

Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій.

Тема 11. Провадження негласних слідчих (розшукових) дій.

Тема 12. Повідомлення про підозру.

Тема 13. Зупинення і закінчення досудового розслідування.

Тема 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

Модуль ІІІ

Провадження у суді першої інстанції”

Тема 15. Підсудність та підготовче судове провадження.

Тема 16. Судовий розгляд.

Модуль ІV

Провадження з перегляду судових рішень. Виконання судових рішень”

Тема 17. Провадження з перегляду судових рішень.

Тема 18. Виконання вироку, ухвал та постанов суду.

Модуль V

Особливі порядки кримінального провадження. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства

Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження.

Тема 20. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання

Контрольна робота з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» виконується письмово за одним із варіантів. Студенти, прізвища яких починаються на літери від «А» до «Д», готують варіант І; від «Е» до «К» – ІІ варіант; від «Л» до «П» – ІІІ варіант; від «Р» до «Ф» – ІV варіант; від «Х» до «Я» – V варіант.

Варіант І

 1. Система стадій кримінального процесу, їх загальна характеристика.

 2. Процесуальна характеристика засади забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.

 3. Суд, суддя в кримінальному процесі. Функції та повноваження суду (судді).

Варіант ІІ

 1. Кримінально-процесуальна форма. Її уніфікація та диференціація.

 2. Процесуальна характеристика засади недоторканності житла чи іншого володіння особи.

 3. Прокурор у кримінальному судочинстві та його процесуальний статус у різних стадіях кримінального процесу.

Варіант ІІІ

 1. Значення рішень Конституційного Суду України, роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчих нормативних актів МВС і Генеральної прокуратури України для кримінального судочинства.

 2. Процесуальна характеристика засади презумпції невинуватості.

 3. Процесуальний статус слідчого органу досудового розслідування.

Варіант ІV

 1. Процесуальна характеристика засади забезпечення права на захист.

 2. Предмет, межі і суб’єкти доказування у кримінальному провадженні.

 3. Підозрюваний та обвинувачений, їх процесуальні права та обов’язки.

Варіант V

 1. Поняття заходів забезпечення кримінального провадження та їх види. Правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

 2. Процесуальна характеристика засад диспозитивності, гласності і відкритості судового розгляду.

 3. Способи збирання доказів. Характеристика їх процесуальних джерел.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]