Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6_semestr_2012-2013_1.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Задача № 3

Члена сільськогосподарського кооперативу – Шишко було виключено з кооперативу за порушення статуту.

Для проведення розрахунків Шишко звернувся до кооперативу з заявою про повернення йому:

- вступного внеску;

- пайового внеску;

- земельної ділянки переданої кооперативу при вступі.

Чи підлягають вимоги Шишко задоволенню?

Задача № 4

Сідоров, який працював у сільськогосподарському кооперативі вирішив продати частину свого паю Поспелову. На чергові загальні збори кооперативу прийшов Поспелов та заявив що він також є членом кооперативу та буде приймати рішення, голосувати, але йому було відмовлено.

Який порядок вступу до кооперативу? Чи має право голосу на загальних зборах Поспелов?Які права залишаються у Сідорова після продажу частини свого паю?

Рекомендована література

Основна література до всіх тем:

  1. «Аграрне право України» підручник за редакцією академіка АпрН України, доктора юридичних наук, професора Погрібного О. О. Київ. «Істина» 2006.

  2. Жушман В. П. «Аграрне право та законодавство України» Харків. «Одісей» 2006.

Нормативно-правові акти.

   1. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство».

   2. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України».

   3. Закон Уккраїни «Проосновні засади державної аграрної політики на період до 2015 року».

   4. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві».

   5. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію».

   6. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство».

   7. Закон України «Про кооперацію».

   8. Закон України «Про господарські товариства».

   9. Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».

   10. Закон України «Про фермерське господарство».

   11. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржником або визнання його банкрутом».

   12. Закон України «Про меліорацію земель».

   13. Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу».

   14. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок».

   15. Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

 1. Закон України «Про врегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні підприємства, та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) переробних підприємств агропромислового комплексу»

 2. Закон України «Про списання та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) платників податків у зв’язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств».

 3. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів».

 4. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні».

 5. Закон України «Про міжнародні договори України».

 6. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин.

 7. Конвенція міжнародної організації праці «Про інспекцію праці в сільському господарстві».

 8. Статут Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН.

 9. Конвенція «Про захист прав і основних свобод людини».

 10. Указ Президента «Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку».

 11. Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва».

 12. Указ Президента «Про порядок паювання земель, переданим колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям».

 13. Постанова КМУ «Про запровадження державних форварднихзакупівельзерна».

 14. Постанова КМУ «Про заходи щодо поліпшення насінництва сільськогосподарських культур».

 15. Постанова КМУ «Про затвердження типового договору оренди землі».

 16. Наказ/Програма Міністерствааграрної політики «Про розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів».

 17. Наказ Міністерствааграрної політики «Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2009/2010 маркетинговому році».

 18. Лист Міністерства аграрної політики «Щодо регулювання земельних відносин в кооперативі та розміру мінімальної заробітної плати».

 19. Наказ/Стату Міністерствааграрної політики «Про затвердження примірних статутів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу».

 20. Лист Міністерствааграрної політики «Щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектору економіки».

 21. Наказ/Перелік Міністерствааграрної політики «Про формування Переліку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів».Наказ Міністерство аграрної політики.

 22. «Про затвердження Примірного договору про надання фінансової підтримки сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу».

Питання на залік Аграрне право

 1. Поняття аграрного права

 2. Метод правового регулювання в аграрному праві

 3. Система аграрного права

 4. Загальна характеристика джерел аграрного права

 5. Конституція України як джерело аграрного права

 6. Закони та підзаконні акти в системі джерел аграрного права

 7. Локальні нормативно правові акти як джерела аграрного права

 8. Договір як джерело аграрного права

 9. Судовий прецедент як джерело аграрного права

 10. Звичай як джерело аграрного права

 11. Поняття сільськогосподарського кооперативу.

 12. Види сільськогосподарських кооперативів. Кооперативні об’єднання та підприємства.

 13. Умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів.

 14. Членство в сільськогосподарському кооперативі (порядок прийняття та припинення).

 15. Права і обов'язки членів кооперативу, асоційоване членство.

 16. Структура органів управління кооперативом, правовий статус загальних зборів.

 17. Правовий статус правління, голови кооперативу та виконавчого директора.

 18. Правовий статус спостережної ради та ревізійної комісії кооперативу.

 19. Склад майна кооперативу та джерела його формування.

 20. Правове регулювання трудових відносин в кооперативі.

 21. Реорганізація та ліквідація кооперативу.

 22. Поняття фермерського господарства

 23. Створення фермерського господарства

 24. 3.Склад земель фермерського господарства

 25. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств

 26. Право власності на майно, яке використовується для ведення фермерського господарства

 27. Статус відокремленою фермерської садиби

 28. Фермерське господарство як об'єкт майнових прав

 29. Державна підтримка фермерських господарств

 30. Підстави та порядок припинення діяльності фермерського господарства

 31. Порядок припинення діяльності фермерського господарства

 32. Поняття особистого селянського господарства

 33. Облік особистих селянських господарств

 34. Майно, яке використовується для ведення особистого селянського господарства

 35. Земельні ділянки особистого селянського господарства

 36. Права членів особистого селянського господарства

 37. Обов'язки членів особистого селянського господарства

 38. Соціальне та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств

 39. Державна підтримка особистих селянських господарств

 40. Припинення ведення особистого селянського господарства

 41. Види використання природних ресурсів у сільському господарстві

 42. Додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів у сільському господарстві

 43. Види використання земельних ресурсів у сільському господарстві.

 44. Права та обов’язки сільськогосподарських землекористувачів

 45. Правове регулювання лісокористування у сільському господарстві

 46. Правове регулювання використання водних ресурсів у сільському господарстві

 47. Надрокористування у сільському господарстві

 48. Поняття аграрного ринку та засади його дерегуляції

 49. Аграрний фонд та його функції

 50. Державне регулювання цін окремих видів сільськогосподарської продукції

 51. Аграрна біржа

 52. Ринок зерна та його інфраструктура

 53. Суб'єкти ринку зерна

 54. Державне регулювання ринку зерна

 55. Правові засади зберігання зерна

 56. Державне регулювання виробництва і реалізації цукру

 57. Правові засади організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції

 58. 11.Основні напрями діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції

 59. Поняття племінної справи та її законодавче регулювання

 60. Ліцензування, сертифікація та реєстрація господарської діяльності у племінній справі у тваринництві

 61. Поняття бджільництва та його законодавче регулювання

 62. Видача ветеринарно-санітарних паспортів, племінних свідоцтв (сертифікатів) і реєстрація пасік

 63. Рибне господарство: поняття та законодавче регулювання

 64. Спеціальне використання риби, інших водних живих ресурсів та вимоги до продуктів лову.

 65. Ветеринарна медицина: поняття та законодавче регулювання

 66. Цілі ветеринарно-санітарних заходів

 67. Ліцензування ветеринарної практики

 68. Державне регулювання використання ГМО в сільському господарстві

 69. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності сорти рослин.

 70. Повноваження і обов'язки Установи у сфері охорони прав на сорти

 71. Особисте немайнове право авторства на сорт

 72. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин

 73. Майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин

 74. Об'єкти та суб’єкти насінництва та розсадництва

 75. Право на виробництво та використання насіння і садивного матеріалу

 76. Права та обов'язки виробників насіння і садивного матеріалу

 77. Захист рослин: поняття та законодавче регулювання

 78. Основні вимоги щодо захисту рослин

 79. Права підприємств, установ, організацій та громадян у сфері захисту рослин

 80. Обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері захисту рослин

Укладач: Доцент каф. цивільно-правових дисциплін Пейчев Констянтин Прокофійович

Судова бухгалтерія та правова статистика.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]