Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6_semestr_2012-2013_1.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Задача № 1

В колективному договорі сільськогосподарського товаровиробника були встановлені взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема нормування і оплати праці, встановлення форм, систем, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.).

Зокрема було зазначено, що частина заробітної плати, яка нарахована в грошовому виразі, може виплачуватися натурою. Колективним договором визначається формування фонду натуроплати, співвідношення між грошовою та натуральною формами заробітної плати, ціни для нарахування, терміни виплати, перелік видів продукції, якими виплачуватиметься заробітна плата.

Чи відповідає натуральна форма оплата праці вимогам законодавства. Чи може колективний договір врегулювати вказані питання?

Задача № 2

Громадянину України Сидоренко при прийнятті на роботу в сільськогосподарський кооператив на посаду агронома було повідомлено, що відповідно до статуту кооперативу він може бути прийнятий на роботу тільки після вступу в члени кооперативу з відповідною сплатою вступного та членського внеску.

Чи відповідає вказане положення статуту законодавству України?

Варіант №3

1. Метод правового регулювання в аграрному праві.

2.Поняття сільськогосподарського підприємства та загальна характеристика його видів (кооперативи, фермерські господарства, господарські товариства).

Задача № 1

Обласне управління сільського господарства направило підлеглим районним установам лист наступного змісту:

«Відповідно до статті 1 Закону України «Про фермерське господарство» (далі – Закон) фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.

Статтею 31 Земельного кодексу України встановлено перелік земельних ділянок, які входять до земель фермерського господарства, зокрема, земельна ділянка, що використовується фермерським господарством на умовах оренди.

Однак, частиною третьою статті 7 Закону визначено, що для ведення фермерського господарства громадянам України передаються у власність і надаються в оренду земельні ділянки із земель державної або комунальної власності.

Отже, виходячи з вищевикладеного, слід зауважити, що в Земельному кодексі України та Законі України «Про фермерське господарство» відсутня норма, яка б надавала право фізичній особі, власнику землі, здавати в оренду свою землю іншій фізичній особі для створення нею фермерського господарства.

Чи відповідає вимогам законодавства викладена позиція? Чи можуть при створенні фермерського господарства використовуватись землі орендовані у фізичних осіб?

Задача № 2

Статутом сільськогосподарського кооперативу передбачено наступні положення:

1. Правління кооперативу укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу виконавчої дирекції кооперативу.

2. Виконавчий директор приймається на роботу на умовах контракту.

3. За згодою сторін між кооперативом та найманим працівником може укладатися договір у формі контракту.

Чи відповідають вказані положення трудовому та аграрному законодавству України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]