Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
літня сесія 1 курс.doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.7 Mб
Скачать

Література

Основна:

 1. Безопасность жизнедеятельности. Учеб. пособ. / Под ред. О.Н.Русака. – ЛТА СПб, 1996. – 231 с.

 2. Белов П.Г., Козьяков А.Ф. и др. Безопасность жизнедеятельности. – Ч.2. – М..: ВАСОТ, 1993. – 164 с.

 3. Белов С. В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности. – Ч.1. – М.: ВАСОТ, 1992. – 136 с.

 4. Крикунов Г.Н., Беліков А.С., Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1. – Днепропетровск: Пороги, 1992. – 412 с.

 5. Крикунов Г.Н., Беликов А.С., Залунин В.Ф., Довгаль В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. – Ч.3. – Днепропетровск: УкОИМА – пресс, 1995. – 196 с.

 6. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград, 1998. – 293 с.

 7. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. – Львів, 1996.

 8. Хенли Д., Кумамото Х. Надежность технических систем и оценка риска. – М.: Машиностроение, 1984. – 523 с.

Додаткова :

1.Александровский Ю.А. и др. Психология в экстремальных ситуациях. – М.: Медицина, 1991.

2.Инженерная психология. Справочник / Под ред. Ломова Б.Ф. – М.: Машиностроение, 1978. – 112 с.

3.Котик М.Л. Психология и безопасность. – Таллин: Валгус, 1989. – 408 с.

4.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене труда: Учебное пособие /Н.А.Жилова и др. Под ред. В.О.Кириллова. – М.: Медицина, 1993. – 336 с.

Укладач: к. біол. наук, доцент кафедри валеології філософського факультету Васильєва Лариса Валентинівна.

СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Теми для рефератів з темі «Статус носіїв судової влади».

 1. Принцип незалежності та недоторканності суддів.

 2. Принцип участі народу у здійсненні судочинства.

 3. Гарантії забезпечення незалежності суддів ( нормативне регулювання, перелік і зміст кожної гарантії).

 4. Службові права суддів.

 5. Службові обов"язки суддів.

 6. Зміст професійної діяльності судді.

 7. Вимоги до кандидатів на посаду судді, порядок обрання / призначення на посаду судді, строк повноважень суддів.

 8. Органи, що беруть участь у формуванні суддівського корпусу.

 9. Процедура зайняття посади судді в суді загальної юрисдикції.

 10. Процедура набуття статусу судді Конституційного Суду України.

 11. Підстави припинення повноважень судді.

 12. Процедура припинення повноважень судді.

Теми для рефератів з теми ”Прокуратура”.

1.Конституційний статус прокуратури України.

2.Правові засади організації та діяльності прокуратури України.

3.Принцип незалежності прокуратури у здійсненні своїх повноважень.

4.Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні своїх повноважень.

5.Значення і зміст принципу гласності в діяльності прокуратури.

6.Акти прокурорського реагування

7.Правовий статус прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

8.Статус прокурора, що підтримує державне обвинувачення в суді.

9.Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом – одна із форм захисту прав людини і громадянина та інтересів держави.

Теми для рефератів з теми «Нотаріат»:

1.Поняття нотаріату. Органи і посадові особи, які здійснюють нотаріальні дії.

2.Статус нотаріуса, його права та обов’язки.

3.Нотаріальна таємниця та гарантії її дотримання.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) З ДИСЦИПЛІНИ „СУДОВА ВЛАДА ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ”

1. Поняття правоохоронної діяльності і правоохоронних органів.

2. Правозахисна діяльність.

3. Поняття правосуддя та його характерні ознаки.

4. Суд як орган правосуддя.

5. Принципи правосуддя та їх значення.

6. Поняття та основні риси системи суддів загальної юрисдикції

7. Поняття “судової інстанції”, її характеристика.

8. Колегіальний та одноосібний розгляд справ.

9. Самостійність суддів і незалежність суддів.

10. Місцеві суди. Порядок утворення, склад та повноваження.

11. Апеляційні суди. Порядок утворення, склад та повноваження.

12. Види та склад спеціалізованих судів.

13. Вищі спеціалізовані суди, порядок їх утворення, склад і повноваження.

14. Верховний Суд України, його повноваження.

15. Завдання і принципи діяльності Конституційного Суду України.

16. Склад і повноваження Конституційного Суду України.

17. Поняття “конституційне подання” і “конституційне звернення”.

18. Колегії суддів Конституційного Суду України та їх повноваження.

19. Вимоги до судді Конституційного Суду України.

20. Повноваження судді Конституційного суду України.

21. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України.

22. Система господарських судів.

23. Адміністративні суди. Система і повноваження.

24. Вища рада юстиції. Склад і повноваження.

25. Система кваліфікаційних комісій суддів, їх завдання.

26. Кваліфікаційна комісія суддів, склад і повноваження.

27. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Повноваження.

28. Рада суддів.

29. Дисциплінарна відповідальність суддів.

30. Державна судова адміністрація.

31. Правові основи діяльності прокуратури.

32. Система органів прокуратури.

33. Завдання прокуратури.

34. Принципи організації діяльності прокуратури.

35. Функції прокуратури.

36. Напрямки прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

37. Повноваження прокурора.

38.Акти прокурорського реагування на порушення закону та їх характеристика.

39. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

40. Порядок призначення прокурорів.

41. Порядок звільнення прокурорів з посади.

42. Вимоги до працівників органів прокуратури.

43. Органи внутрішніх справ, їх завдання та місце в системі правоохоронних органів.

44.Система органів внутрішніх справ.

45.Міністерство внутрішніх справ України, його завдання, склад і повноваження.

46.Міліція як частина Міністерства внутрішніх справ. Її завдання, види, склад і повноваження.

47. Завдання та принципи діяльності Служби безпеки України.

48. Система Служби безпеки України.

49. Поняття і види досудового слідства.

50. Завдання і компетенція органів дізнання.

51. Завдання органів державної податкової служби.

52. Система органів державної податкової служби.

53 Міністерство юстиції України та його завдання.

54. Повноваження Міністерства юстиції України.

55.Державні виконавці, їх правовий статус, порядок призначення і звільнення. Контроль за діяльністю державних виконавців.

56. Поняття адвокатури, завдання та принципи її діяльності.

57. Види адвокатської діяльності.

58. Професійні права адвоката.

59. Професійні обов’язки адвоката.

60. Адвокатська таємниця.

61. Гарантії адвокатської діяльності.

62. Організаційні форми діяльності адвокатури.

63. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та їх повноваження.

64. Дисциплінарна відповідальність адвоката.

65. Припинення адвокатської діяльності.

66. Поняття нотаріату. Права і обов’язки нотаріуса.

67. Державна та приватна нотаріальна діяльність.

68. Порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

69. Повноваження державного нотаріуса.

70. Повноваження приватного нотаріуса.

71. Нотаріальна таємниця.

72. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.