Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Центрально-Східна Європа.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
475.65 Кб
Скачать

Тема 6. Греція у другій світовій війні

1. Італійсько-грецька війна

2. Рух Опору в 1941–1943 рр.

3. Спроби об’єднання антифашистських сил у 1944 р.

4. Політика Великобританії в Греції

***

●Год кризиса. 1938–1939 гг. Документы и материалы. В 2-х т. / Председ. Редкол. Л.Ф.Ильичев. Москва, 1990. Т.1.

●Единодействието на българския народ с другите балкански народи в антифашистката борба. 1940–1945. Документи и материали. София, 1974.

●Хрестоматия по новейшей истории. В 3-х т. / Под ред. Б.Г.Гафурова и др. Москва, 1960. Т.2.

***

Аjановски-Оче В. Егеjски бури. Револуционерното движенье во Воденско и Ноф во Егеjска Македоница. Скопjе, 1975.

Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки 1918–1945 гг. Москва, 1986.

●Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы второй мировой войны / Под ред. В.П.Бондаренко и П.И.Резонова. Москва, 1962.

●История второй мировой войны 1939–1945. В 12-ти томах / Председ. гл. ред. комиссии А.А.Гречко. Москва, 1973–1983.

●История национального сопротивления в Греции. 1940-1945 / Под ред. и с предисл. К.А.Шеменкова. Москва, 1977.

Кирьякидис Г.Д. Греция во второй мировой войне. Москва, 1967.

Кирьякидис Г.Д. Движение Сопротивления в Греции // Советский Союз и борьба народов Центральной и Юго-Восточной Европы за свободу и независимость. 1941–1945. Москва, 1978.

Манчев К. История на балканските народи. (XIX–XX в.). София, 1999.*

●Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х годов / Отв. ред. А.Я.Манусевич. Москва, 1985.

Славин Г.М. Советская историография об антифашистской борьбе в Греции в годы второй мировой войны // Политические, общественные и культурные связи народов СССР и Греции. Москва, 1989.

Смирнова Н. Балканская политика фашистской Италии: Очерк дипломатической истории (1936–1941). Москва, 1969.

Шеменков К.А. Греция: проблемы современной истории. Москва, 1987.

Rossos A. Incompatible Allies: Greek Communism and Macedonian Nationalism in the Civil War in Greece. 1943–1949 // The Journal of Modern History. (The University of Chicago). 1997. № 1.

●A Short History of Greece From Early Times to 1964. Cambridge, 1965.

***

Друга світова війна втягнула у жовтні 1940 р. у свою орбіту Грецію, яка зазнала агресії з боку Італії. Однак своїм опором грецька армія не лише зірвала її плани на Балканах, але й дозволила Англії вийти з критичного становища, яке склалося для неї на той час у Середземномор’ї. Остаточній військовій і дипломатичній поразці Італії запобігла Німеччина, війська якої на початку квітня 1941 р. окупували Грецію.

Національно-визвольна боротьба греків проти італійських та німецьких окупантів фактично започаткувала Рух опору в поневолених країнах. Наприкінці вересня 1941 р. виник Національно-визвольний фронт як коаліція патріотичних сил країни. Його формували політичні та громадські сили, незалежно від політичних поглядів, релігійної приналежності і соціального становища. На зламі 1941–1942 рр. Фронт створив Народно-визвольну армію Греції.

Відмінною рисою грецького Руху опору був його масовий характер з переважанням політичних організацій над військовими. З 1943 р. на більшій території країни влада належала народним радам. Весною 1944 р. був створений Політичний комітет національного визволення – тимчасовий уряд Вільної Греції. Тоді ж відбулися всенародні вибори до Установчих зборів.

Особливі наслідки для подальших подій у Греції мали Ліванська і Козертська угоди: за першою з них у країну офіційно запрошувалися англійські війська; за другою – Національно-визвольна армія Греції підпорядковувалася англійському командуванню. Так виникли умови для іноземної інтервенції.

Під час семінарського заняття студенти повинні розглянути становище Греції напередодні Другої світової війни, вияснити суть окупаційного режиму, проаналізувати Рух опору та вказати на його особливості. При цьому вони мають орієнтуватися і дати відповідь на такі питання:

●агресія Італії в Грецію та її наслідки;

●встановлення окупаційного режиму;

●утворення маріонеткового грецького уряду;

●політика еміґраційного уряду Греції;

●початок Руху опору в країні;

●діяльність Компартії Греції в налагодженні Руху опору;

●утворення Національно-визвольного фронту;

●організація Національно-визвольної армії;

●Вільна Греція та її територія;

●Ліванська угода і її зміст;

●Козертська угода та її значення;

●звільнення Греції військами Народно-визвольної армії;

●Варкізька угода і вихід Греції з Другої світової війни.

Р О З Д І Л IV

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.