Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Центрально-Східна Європа.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
475.65 Кб
Скачать

Тема 11. Балканські війни 1912–1913 рр.

1. Македонське питання як фактор загострення міжнародних відносин. Утворення Балканського союзу

2. Перша Балканська війна

3. Міжсоюзницька війна

4. Наслідки Балканських війн

***

●Балканские исследования: Балканские народы и европейские правительства в XVIII – начале XX в. Документы и исследования / Отв. ред. Г.Л.Арш. Москва, 1982.

●Документи за противобългарскитh действия на сръбскитh и на гръцкитh власть въ Македония презъ 1912–1913 година. София, 1929.

●Хрестоматия по истории международных отношений. Москва, 1963. Вып. 1.

***

Абациев Г. Балканските воjни и Македониjа. Скопjе, 1958.

Бирман М.А. Дипломатия Германии и Балканский союз в 1912 г. // Исследования по славяно-германским отношениям. Москва, 1971.

Галкин И.С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции в 1905–1912 гг. Москва, 1960.

Донев J. Големите сили и Македониjа за време на првата балканска воjна. Скопjе, 1988.

Жебокрицкий В.А. Болгария во время Балканских войн 1912–1913. Киев, 1961.

Жебокрицкий В.А. Болгария накануне Балканских войн 1912–1913 гг. Киев, 1960.

Жогов П.В. Дипломатия Германии и Австро-Венгрии и первая балканская война 1912–1913 гг. Москва, 1969.

Кірсенко М.В. Участь Греції в першій Балканській війні 1912–1913 рр. // Питання нової та новітньої історії. Київ, 1971. Вип. 13.

Писарев Ю.А. Освободительное движение югославских народов Австро-Венгрии 1905–1914. Москва, 1962.

Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. Москва, 1985.

Стоjанов П. Македониjа во времето на Балканските и Првата светска воjна (1912–1918). Скопjе, 1969.

Helmreich E.Ch. The Diplomacy of the Balkan Wars 1912–1913. Cambridge-London, 1938.

Kolejka J. Balkanska otázka. 1908–1914. Brno, 1979.

***

Суперництво між двома основними військово-політичними блоками, які утворилися наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., знайшло своє відображення у Балканських війнах (1912–1913). Держави Антанти намагалися використати рух балканських народів проти Османської імперії у своєму протистоянні Троїстому союзу.

Фактором загострення міжнаціональних відносин на Балканах, особливо між Сербією і Болгарією, стало так зване македонське питання. Сербія і Болгарія на підставі власного твердження етнічної приналежності македонського населення претендували на їхню територію. За Берлінським конґресом македонські землі залишалися у складі Туреччини, яка мала надати їм певну автономію. Однак Туреччина практично не зробила жодних кроків у цьому напрямку. Безрезультатними були спроби встановлення контролю над македонськими землями з боку великих держав.

Весною 1912 р. був створений антитурецький Балканський союз за участю Болгарії, Сербії, Греції і Чорногорії. Однак з самого початку майбутнє Союзу було невизначене. Сербії і Болгарії не вдалося домовитися про майбутній кордон у Македонії, яка поділялалася за умовами їхньої двосторонньої угоди на дві частини.

Перша Балканська війна спричинила втрату всіх європейських володінь Туреччини. В ході війни незалежність здобула Албанія. Проте Лондонська угода союзників з Туреччиною не створила стабільності у реґіоні. Австро-Угорщина і Німеччина добивалися ліквідації Балканського союзу, розпалюючи водночас протиріччя між союзниками. Незгоди між Сербією і Болгарією призвели до війни між ними. Сербію підтримали Греція і Румунія. За Бухарестським миром майже македонські землі були розділені між Сербією і Грецією. Таким чином Балканський союз розпався і відбулося остаточне перегрупування сил на міжнародній арені.

Вивчаючи дану тему, треба звернути увагу на такі моменти:

●ухвала Берлінського конґресу щодо македонських земль;

●суть так званого македонського питання;

●причини воєнного конфлікту на Балканах;

●болгарсько-сербський договір 13 березня 1912 р. та його статті;

●оформлення Балканського союзу;

●національно-визвольна мета Першої балканської війни;

●утворення Албанської держави;

●Лондонський договір 30 травня 1913 р.;

●причини конфлікту між Сербією і Грецією та Болгарією;

●Бухарестський мир 10 серпня 1913 р. і його ухвали;

●умови Константинопольського миру 29 вересня 1913 р.;

●Балканські війни – фактор прискорення розв’язання Першої світової війни.

Р О З Д І Л III

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.