Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Центрально-Східна Європа.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
475.65 Кб
Скачать

Тема 8. Національно-визвольна боротьба болгарського народу

60-Х – 70-Х РР. XIX ст.

1. Передумови національно-визвольного руху

2. Г.С.Раковський і початок організованої боротьби проти турецьких поневолювачів

3. Болгарський революційний центральний комітет: програма і тактика

4. Квітневе повстання 1876 р. та його наслідки

5. Участь болгар у сербсько-чорногорсько-турецькій та російсько-турецькій війнах (1876–1878)

***

●Избранные произведения болгарских революционных демократов / Под общ. ред. П.Зарева и Л.Воробьева. Москва, 1959.

●Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы. В 3-х т. / Под ред. С.А.Никитина. Москва, 1961. Т.I.

●Программа болгарского революционного комитета (вторая) // Косев Д. Новая история Болгарии. Москва, 1952.

●Россия и национально-освободительная борьба на Балканах. 1875–1878. Сб. документов / Отв. ред. А.Л.Нарочницкий. Москва, 1978.

●Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870–1914 / Сост. П.И.Остриков, П.П.Вандель. Москва, 1989.

Стоянов З. Записки о болгарских восстаниях. Москва, 1953.

●Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х т. / Отв. ред. В.Г.Карасев. Минск, 1989. Т.2.

●Хрестоматия по новой истории. В 3-х т. / Под ред. А.А.Губера и А.В.Ефимова. Москва, 1965. Т.2.

***

●Краткая история Болгарии / Отв. ред. Г.Г.Литаврин. Москва, 1987.

Митев Й. История на Априлското въстание 1876. В три тома. София, 1999. Т.3.*

Нарочницкая Л.И. Россия и национально-освободительное движение на Балканах. 1875–1878. Москва, 1979.

●Россия и освобождение Болгарии. Москва, 1982.

Сидельников С.И. Болгарский революционный центральный комитет. 1869–1872. Харьков, 1970.

Улунян А.А. Болгарский народ и русско-турецкая война 1877–1878 гг. Москва, 1971.

●Формирование национальных независимых государств на Балканах (конец XVIII – 70-е годы XIX в.). Москва, 1986.

Чизмадиа А., Ковач К., Асталош Л. История венгерского государства и права. Москва, 1986.

Чорний В.П. Героическая эпопея болгарского народа (Апрельское восстание 1876 г.). Львов, 1976.

Чорній В.П. Болгарський національно-визвольний рух 60 – початку 70-х років XIX ст. // Проблеми слов’янознавства (Львів). 1985. Вип. 32.

Чорній В.П. Революційна криза середини 70-х років XIX ст. у Болгарії // Проблеми слов’янознавства (Львів). 1986. Вип. 34.

***

В історії болгарського народу 60–70-ті роки ХІХ ст. характерні організованою боротьбою за політичну незалежність. На початках у національно-визвольних змаганнях значну роль відіграла болгарська еміґрація. Однак розроблена нею тактика збройної боротьби зазанала невдачі. Це спричинило пошуки нових форм національного руху, які на початку 70-х років увінчалися створенням таємної революційної організації.

У середині 70-х років у Болгарії виникла революційна криза, мали місце відкритиі прояви незадоволень існуючим режимом. У таких умовах активізувалася болгарська еміґрація, яка орієнтувалася на збройну боротьбу. Вершиною її діяльності стали повстання 1875–1876 рр. Однак бажаної мети вони не досягли. Тим не менше вони підірвали основи османського панування у країні, виявили реальну розстановку національних сил, позиції світової громадськості.

Дальша активізація національно-визвольних змагань наступила внаслідок зміни в міжнародних відносинах: загострення Східної кризи, провал Царгородської конференції, початок російсько-турецької війни. Остання мала вирішальне значення для відновлення Болгарської держави.

Вивчаючи тему, студенти повинні розібратися і вияснити суть процесів на Балканах, особливості становища болгарських земель, вільно орієнтуватися у таких питаннях:

●міжнародна ситуація на Балканах;

●болгарське питання у політиці великих держав;

●відображення кризових явищ Османської імперії у Болгарії;

●соціальна структура болгарського суспільства;

●пожвавлення громадсько-політичного життя;

●основні напрямки болгарського національно-визвольного руху;

●прояви перших організованих антиосманських виступів;

●пошуки нових організаційних форм національно-визвольного руху наприкінці 60-х – на початку 70-х років;

●Г.Раковський – ідеолог та організатор збройної боротьби;

●суперечності у Болгарському революційному центральному комітеті;

●виникнення революційної кризи в середині 70-х років;

●болгарська національна революція: мета, завдання, керівництво, учасники;

●Квітневе повстання – вершина революції;

●нова розстановка сил у національно-визвольному русі після Квітневого повстання;

●Сан-Стефанський мир та його умови з болгарського питання;

●Берлінський конґрес і Болгарія;

●зовнішній фактор у відновленні болгарської незалежності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.