Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс УЕРТ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
1.72 Mб
Скачать

3.1 Перелік практичних занять

№ з/п

Тема заняття

Год.

1

Основні поняття про ТПП та принципи управління експлуатаційною роботою

2

2

Організація роботи залізничних вантажних фронтів на під’їзних коліях

2

3

Розрахунок кількості складів та вагонів у спеціалізованих поїздах

2

4

Розрахунок станційних інтервалів неодночасного прибуття та схрещення

3

5

Розрахунок станційних інтервалів попутного прямування

2

6

Характеристика автомобільних маршрутів для перевезення вантажів

2

7

Формування показників роботи автомобілів в транспортному процесі

2

8

Основи формалізації мікрологістичних систем управління процесами заводських перевезень

2

3.2 Методичні вказівки Заняття № 1 Основні поняття про транспорт промислових підприємств та принципи управління експлуатаційною роботою

Заняття виконується у вигляді колоквіуму (бесіди викладача зі студентом для виявлення знань). Кожному студенту надається картка, яка містить три питання з наступного загального переліку питань.

 1. До чого призводить несвоєчасна доставка сировини і матеріалів?

 2. Коли виробництво продукції вважається повністю завершеним?

 3. Які види переміщень розрізняє економічна природа транспорту?

 4. Які функції покладені на зовнішній транспорт промислових підприємств?

 5. Економічна природа внутрішньозаводського транспорту промислових підприємств?

 6. Які види транспорту входять до складу ТПП?

 7. Які види ТПП мають перевагу? Що дає розширення їх застосування?

 8. Який показник погіршується при збільшенні робочого парку автомобілів?

 9. Як підрозділяються залізничні колії промислових підприємств?

 10. Як повинна змінюватися на ТПП питома вага обсягів перевезень автомобільним та залізничним транспортом на перспективу?

 11. Переваги та недоліки залізничного ТПП.

 12. Сфери економічно вигідного застосування автомобільного, канатно-підвісного, конвеєрного, підлогового і залізничного транспорту на ТПП.

 13. Основні групи завдань підвищення ефективності роботи ТПП.

 14. Які особливі вимоги до ТПП пред'являє участь його в технологічному процесі виробництва?

 15. Основна форма управління залізничним ТПП.

 16. Як встановлюється типова структура і чисельність працівників залізничного цеху?

 17. Завдання служби експлуатації.

 18. Які завдання покладено на вантажну службу?

 19. Чим займаються локомотивна та вагонна служби?

 20. Чим викликається створення об'єднаних транспортних господарств (ОТГ)?

 21. Основні напрямки створення ОТГ.

 22. Які бувають об'єднані транспортні господарства в залежності від форми управління?

 23. Які міжгалузеві об'єднані спеціалізовані транспортні господарства (організації) можуть бути в залежності від складу транспортних засобів?

 24. Які функції міжгалузевих ОТГ?

 25. Основні принципи управління перевізним процесом.

 26. Що називається експлуатаційною роботою транспорту?

 27. Якими документами регламентується експлуатаційна робота залізничного транспорту?

 28. При дотриманні яких принципів вирішується завдання управління експлуатаційною роботою?

 29. Що таке графік руху поїздів?

 30. Що таке план формування поїздів?

 31. Що таке пропускна і провізна спроможність лінії (ділянки)?

 32. Що таке переробна спроможність станції?

 33. Що таке робочий, неробочий і готівковий парки вагонів?

 34. Що таке експлуатований парк локомотивів і тягове плече?

 35. Що таке умовний вагон, його довжина. Як приводяться до умовного вагону інші типи вагонів?

 36. Як підрозділяються поїзда за родом перевезень і дальністю призначення?

 37. Як підрозділяються поїзда за способом формування, станом вагонів і числом груп вагонів у складі поїзда?

 38. Що визначається, розробляється і встановлюється на підставі плану перевезень і графіка руху поїздів?

 39. Що характеризують кількісні показники експлуатаційної роботи? Основні кількісні показники та їх вимірювачі.

 40. Що характеризують якісні показники експлуатаційної роботи? Основні якісні показники.

 41. Види швидкостей руху поїздів. Що враховують при русі види швидкостей?

 42. Що називається оборотом, середньодобовим пробігом та продуктивністю вагона?

 43. Що називається статичним і динамічним навантаженням вагону?

 44. Що називається середньодобовим пробігом та продуктивністю локомотива?

 45. Які показники характеризують економічну сторону експлуатаційної роботи?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.