Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс УЕРТ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
1.72 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор машинобудівного

і нституту ЗНТУ

_________ /Л.Й. Івщенко/

«____»__________ 2012 р.

Комплекс

з навчально-методичного забезпечення

дисципліни «Управління експлуатаційною роботою транспорту промислових підприємств»

для студентів спеціальностей 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи» та 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті»

Факультет Транспортний

Кафедра Транспортні технології

2012

Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Управління експлуатаційною роботою транспорту промислових підприємств» для студентів спеціальностей 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи» та 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» / Склали: проф. д.т.н. Бабушкін Г.Ф., доц., к.т.н. Турпак С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - с.

Укладач: проф., д.т.н. Бабушкін Г.Ф., доц., к.т.н. Турпак С.М.

Рецензент: доц., к.т.н. Юдін В.П.

Відповідальний за випуск: ст. викл. Лебідь Г.О.

Схвалено на засіданні

Ради Транспортного

факультету ЗНТУ

Затверджено на засіданні

кафедри “Транспортні технології”

Протокол №

від “ _ __________ 2012 р.

Протокол № 7

від “ 03 квітня 2012 р.

ЗМІСТ

Вступ

1.

Програма_________________________________

2.

Робоча програма __________________________

2.1.

Розподіл навчального часу за блоками змістовних модулів________________________

2.2.

Змістовні модулі__________________________

3.

Практичні заняття_________________________

3.1.

Перелік практичних занять__________________

3.2.

Методичні вказівки до виконання____________

4.

Форми проведення та контролю самостійної роботи студентів ________________________________

5.

Питання на рубіжні контролі_______________

5.1.

Питання, що виносяться на перший рубіжний контроль_________________________________

5.2.

Питання, що виносяться на другий рубіжний контроль_________________________________

5.3.

Методика проведення рубіжного контролю та критерії оцінки знань______________________

6.

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання____

7.

Перелік посилань_________________________

”ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор машинобудівного інституту

П роф. Л.Й. Івщенко «____»__________ 2012 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.