Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс УЕРТ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
1.72 Mб
Скачать

Практичне заняття №8 Основи формалізації мікрологістичних систем управління процесами заводських перевезень

Заняття виконується у вигляді колоквіуму (бесіди викладача зі студентом для виявлення знань). Кожному студенту надається картка, яка містить два питання з наступного загального переліку питань.

 1. Що забезпечує логістичний підхід до перевізного процесу заводським транспортом?

 2. Мета систем управління процесами заводських перевезень.

 3. Що дає доставка вантажів у виробничі цехи точно в термін?

 4. Три групи логістичних завдань при управлінні процесами заводських перевезень?

 5. Які логістичні завдання при доставці вантажів у виробничі цехи відносяться до глобальних?

 6. Які логістичні завдання при доставці вантажів заводським транспортом відносяться до загальних?

 7. Які логістичні завдання при доставці вантажів у виробничі цехи відносяться до приватних?

 8. Що таке мікрологістична система управління процесами заводських перевезень (МЛСУ ПЗП)?

 9. Наявністю яких властивостей визначається існування МЛСУ ПЗП?

 10. У чому виражається членимість і цілісність МЛСУ ПЗП?

 11. Які підсистеми об'єднує МЛСУ ПЗП?

 12. Що входить в адміністративно-інформаційну підсистему МЛСУ ПЗП?

 13. Що входить у фізичну підсистему МЛСУ ПЗП?

 14. Що входить в структурну систему МЛСУ ПЗП?

 15. Що входить в технологічно-організаційну підсистему МЛСУ ПЗП?

 16. Що входить в управлінську підсистему МЛСУ ПЗП?

 17. Що розуміється в логістиці під доставкою вантажів?

 18. Що таке матеріальні потоки?

 19. Що таке інформаційний потік?

 20. Що таке логістичні витрати?

 21. Що таке логістична функція?

 22. Назвіть три рівня управління МЛСУ ПЗП.

 23. Які питання вирішує МЛСУ ПЗП?

 24. Які завдання вирішує організаційний рівень управління МЛСУ ПЗП?

 25. Які питання охоплює оперативний рівень управління МЛСУ ПЗП?

 26. Що таке мікрологістичний ланцюг, на чому він базується і яка його мета?

 27. Що таке логістична операція, на що вона спрямована? Що відноситься до логістичних операцій в умовах заводського перевізного процесу?

 28. Основні принципи МЛСУ ПЗП.

 29. З чого рекомендується починати формалізацію МЛСУ ПЗП? За якими ознаками слід виділяти вантажопотоки в укріплену номенклатуру?

 30. З яких 6 етапів здійснюється проектування мікрологістичних систем?

 31. У чому полягає структуризація базової логістичної ланцюга?

 32. Що відноситься до 5-ти компонентів структурних підрозділів логістичної системи?

 33. Яка робота проводиться при аналізі технології та організації доставки вантажів за базовим логістичним ланцюгом?

 34. Які питання опрацьовуються при розробці принципів перспективної системи перетворення інформаційних потоків?

 35. Що відображає структуру (морфологію) проектної мікрологістичної системи?

 36. У чому полягає дослідження мікрологістичної системи та розробка перспективної стратегії управління?

 37. На чому ґрунтується вдосконалення мікрологістичних систем у процесі експлуатації?

 38. Які питання досліджуються і аналізуються при вдосконаленні мікрологістичної системи в процесі експлуатації?

4 Форми проведення та контролю самостійної роботи студентів

Самостійну роботу студент виконує за такими формами:

1. Проробляє теоретичний матеріал по кожній з тем за літературою, рекомендованою в робочій програмі та за конспектом лекцій.

2. Готується до практичних занять.

3. Повторює теоретичний матеріал перед опитуванням, рубіжним контролем знань та іспитом.

4. Самостійно вивчає наступні змістовні модулі робочої програми:

4.1. На перший рубіжний контроль - тему 1.5 «Пропускна, провізна та переробна спроможність залізничного транспорту промислових підприємств». Література: [2], с. 177-203; [4], с. 90-103; [6], с. 146-164.

4.2. На другий рубіжний контроль - частину 3 «Забезпечення якості транспортного обслуговування споживачів». Література: [8], с. 261-271.

Звіти по самостійній роботі з модулів робочої програми оформлюються у вигляді рефератів.

5. Реферати або конспекти студенти пишуть самостійно також по кожній темі, яку пропустили по розкладу аудиторних лекційних занять.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.