Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс УЕРТ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
1.72 Mб
Скачать

Робоча програма

2.1 Розподіл навчального часу за модулями

Модулі (блоки) змістовних модулів

Найменування змістовних модулів дисципліни

Розподіл навчального часу за елементами модуля, годин

Обсяг

навантаження студента

Л

ПЗ

СРС

годи-ни

креди-ти

Блоки змістовних модулів, що виносяться на I рубіжний контроль

1. Управління експлуатаційною роботою залізничного транспорту промислових підприємств (ТПП)

1.1. Основні поняття про ТПП та принципи управління експлуатаційною роботою

4

2

6

55

1,53

1.2. Експлуатація під’їзних колій промислових підприємств

4

2

8

1.3. Організація вагонопотоків на ТПП

4

2

8

1.4. Графік руху поїздів і його елементи

4

3

8

Змістовний модуль, що виноситься на самостійну роботу

1.5. Пропускна, провізна і переробна спроможність залізничного ТПП

-

-

29

29

0,8

Термін проведення I -го рубіжного контролю – 9 тиждень

Блоки змістовних модулів, що виносяться на II рубіжний контроль

2. Управління експлуатаційною роботою автомобільного транспорту

1.6. Технічне нормування і оперативне управління експлуатаційною роботою залізничного ТПП

4

-

6

60

1,67

2.1. Транспортний процес на автомобільному транспорті

4

2

8

2.2. Планування перевезеннями вантажів

2

2

6

2.3. Основи управління експлуатаційною роботою автомобільного транспорту загального користування. Транспортне обслуговування споживачів.

4

2

8

2.4. Управління експлуатаційною роботою автомобільного транспорту промислових підприємств

4

2

6

Змістовний модуль, що виноситься на самостійну роботу

3. Забезпечення якості транспортного обслуговування споживачів

-

-

26

26

0,7

Термін проведення II рубіжного контролю – 16 тиждень

Разом за 9 семестр

34

17

119

170

4,7

2.2 Змістовні модулі Частина 1. Управління експлуатаційною роботою залізничного транспорту промислових підприємств (тпп)

Тема 1.1. Основні поняття про тпп та принципи управління експлуатаційною роботою.

Значення, економічна природа, класифікаційна та експлуатаційна характеристика транспорту промислових підприємств (ТПП).

Задачі ТПП та вимоги до них основного виробництва.

Залізничні цехи (ЗДЦ), управління та служби. Завдання служби експлуатації.

Підприємства промислового (відомчого) транспорту та об’єднані транспортні господарства.

Основні принципи управління експлуатаційною роботою. Основні показники експлуатаційної роботи.

Лекцій – 4 години;

практичних занять – 2 години;

самостійна робота – 6 годин.

Література: 1, с. 271-282; 6, с.8-11, 19-20.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.