Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Комплекс УЕРТ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
1.72 Mб
Скачать

Робоча навчальна програма дисципліни «Управління експлуатаційною роботою транспорту промислових підприємств»

Для спеціальностей напряму 8.070101 (магістр транспортних технологій)

Факультет Транспортний

Кафедра Транспортні технології

Форма навчання

Нормовані дані

Курс

Семестр

Лекції (год.)

Практичних (год.)

Самостійна робота (год.)

Залік

(семестр)

Денна

5

9

34

17

119

9

Заочна

6

11

Робоча програма складена на основі галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за напрямом 070101 “Транспортні технології”, затвердженого МОНУ 20.03.2003 року.

Робоча програма складена проф., д.т.н. Бабушкіним Г.Ф.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри “Транспортні технології”, протокол № 7 від 03.04.2012 р.

Зав. каф. __________Г.Ф. Бабушкін

С хвалено:

Голова НМК факультету __________В.Х.Козирев

ВСТУП

Мета викладання дисципліни.

Мета викладання дисципліни «Управління експлуатаційною роботою транспорту промислових підприємств» - прищепити майбутнім спеціалістам і магістрам теоретичні знання в галузі управління роботою залізничного і автомобільного транспорту промислових підприємств та якістю обслуговування споживачів при забезпеченні безпечного і економічно виправданого перевізного процесу.

Задачі вивчення дисципліни.

Студент, який засвоїв дисципліну, повинен знати: системи, структуру і правову основу управління на залізничному і автомобільному транспорті промислових підприємств; принципи планування і логістичного управління процесами перевезень; методи організації вагонопотоків, розробки плану формування поїздів і графіків роботи рухомого складу; способи підвищення пропускної і провізної спроможності транспорту, основи технічного нормування та взаємопогодженою роботою заводського і магістрального транспорту; принципи забезпечення якості транспортного обслуговування споживачів.

Рекомендації щодо вивчення дисципліни.

Для вивчення цієї дисципліни студент повинен знати наступні дисципліни навчального плану: вантажознавство, основи теорії транспортних процесів і систем, введення в дослідження операцій, вантажні перевезення, економіка транспорту.

Для поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів, прищеплення їм навичок з самостійного рішення інженерних питань по управлінню роботою транспорту студенти виконують практичні завдання.

Програма

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВАГОНОПОТОКІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. ОСНОВИ ПЛАНУ ФОРМУВАННЯ ПОЇЗДІВ НА ТЕХНІЧНИХ СТАНЦІЯХ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. ГРАФІК РУХУ ПОЇЗДІВ І ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ. ПРОПУСКНА, ПРОВІЗНА І ПЕРЕРОБНА СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ МАГІСТРАЛЬНОГО ТА ЗАВОДСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. ТРАНСПОРТНИЙ ПРОЦЕС НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ. ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ВАНТАЖІВ.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.