Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кремінь. Політологія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
3.59 Mб
Скачать

Содержание : Політологія - Кремень

ПЕРЕДМОВА

ЩО І ЯК ВИВЧАЄ НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ?

1. Політика - соціальне явище

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД НАУКИ ПРО ПОЛІТИКУ

Що таке наука про політику?

МЕТОДИ І СПОСОБИ ВИВЧЕННЯ ПОЛІТИКИ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ЗНАНЬ

Політичні ідеї Стародавнього світу

2. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Політичні ідеї Фоми Аквінського

3. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ

4. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ В XVI -XVII ст.

5. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ XVIII ст.

6. ПОЛІТИЧНА ДУМКА В ЄВРОПІ КІНЕЦЬ XVIII - XIX стст.

ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ В РОСІЇ

7. СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ ЗАХОДУ

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Ідеї обмеженої монархії

ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В XIX - ПОЧАТКУ XX СТ.

ТЕОРЕТИЧНА ПОЛІТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ В РОСІЇ І УКРАЇНІ

ІВАН ФРАНКО

3. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА ДЕРЖАВНІСТЬ

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА. ВЛАДА - ЯВИЩЕ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ.

1. Поняття та структура влади.

СУБ’ЄКТ ВЛАДИ

2. ЗАСОБИ, ПРОЦЕС І ВИДИ ВЛАДИ

ТИП ВЛАДИ

ДЕРЖАВНА ВЛАДА

ЕКОНОМІЧНА ВЛАДА

ВИДИ ВЛАДИ

ПОЛІТИЧНА ЛЕГІТИМНІСТЬ

ФУНКЦІЇ БЮРОКРАТІЇ

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ, МЕХАНІЗМ

ТИПИ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

3. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ І ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА — УМОВА РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

2. ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА В ПОЛІТИЦІ

4. ПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ. ТИПИ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА

1. Особа в політиці

СТАВЛЕННЯ.

2. КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ:

Позитивні і негативні права

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

ПРОБЛЕМА ПРАВ ЛЮДИНИ В РІЗНОМАНІТНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМАХ.

Політичні теорії про соціальну стратифікацію

2. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ. ПОЛІТИЧНІ РУХИ

1. Політичні партії: суть і роль в суспільстві

2. Сучасні партійні системи і їх суть

3. Суть і тенденції розвитку політичних рухів

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

1. Суть та роль політичного лідерства в суспільстві

ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

1. Політична свідомість: поняття, структура, функції

МАСОВА ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ.ТИПИ

3. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА: РОЛЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ПОЛІТИКА І МОРАЛЬ

2. Політика і мораль як система

Професійний політик

ПОЛІТИКА ТА ІДЕОЛОГІЯ

1. Природа і суть сучасних політичних концепцій

2. Основні ідеологічні течії сучасності

Консервативність

Лібералізм

3. Альтернативне бачення суспільного ладу

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ДЕРЖАВА І ПОЛІТИКА

1. Поняття держави та її природа. Що таке держава?

Теорії походження держави

2. Форми політичного правління і державного устрою

Форми правління

Змішані форми побудови

2. Громадянське суспільство і правова держава

ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ: СУТЬ ТА ТИПИ

Типи політичних режимів

3. Тоталітаризм

3. Авторитаризм

4. Ліберально-демократичний режим

5. Політичний режим демократії

6. Політичні еліти і демократія

Національна політика і формування суверенної держави

Політика національної згоди - гарантія державної самостійності

Роль держави у вирішенні етносоціальних проблем України

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Взаємозв'язок економіки і політики

Мета економічної політики

Функції держави в ринковій системі

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС І ПОЛІТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ

1. Культура україни в соціально-історичному вимірі

2. Соціокультурний аспект політичних реформ в україні

ПОЛІТИКА ТА РЕЛІГІЯ

1. Зміст та класифікація релігійних вірувань

2. Релігійно-клерикальні концепції

3. Співвідношення політики і релігії

Основна ідея священних книг

Істотні відмінності у взаємовідносинах держава і церква

ЕКОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА

1. Основні поняття і предмет соціальної екології

2. Актуальні проблеми соціальної екології

3. Проблеми формування і управління соціоприродною системою

4. Види екологічної освіти

5. Екологія людини в західній Європі

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

1. Сучасний суспільний прогрес

2. Міжнародна політика XX сторіччя

3. Україна у світовому співтоваристві

4. Людство перед глобальними проблемами

5. Майбутнє і суспільний соціальний прогрес

ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ І КРИЗИ

1. Природа і суть політичного конфлікту

2. Типи політичних конфліктів. Моделі кризового розвитку конфліктів

2. Політичний тероризм і його різновиди

ВОЄННА ПОЛІТИКА: ДЕРЖАВА ТА АРМІЯ

1. Армія - знаряддя воєнної політики

ПОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

1. Суть концепції національної безпеки

НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ: В ПОШУКУ І РОЗВИТКУ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.