Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метода тау152203.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
1.1 Mб
Скачать

51

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

для студентів спеціальності 8.092.203

денної форми навчання

2007

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного керування” для студентів спеціальності 8.092.203 денної форми навчання /Укл.: Є.М. Потапенко, С.Г. Деєв, В.І. Левикіна.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.-48с

Укладачі: Є.М. Потапенко, професор, д.т.н.

С.Г. Деєв, ст. викладач

В.І. Левикіна, асистент

Рецензент: І.Д. Труфанов, професор, д.т.н.

Відповідальний за випуск: П.Г. Засипко

Затверджено

на засіданні кафедри “ЕПА”

Протокол №16

від 22.05.2007

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ……………………………4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1……………………………………5

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2…………………………………..13

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3…………………………………..20

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4…………………………………..27

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5…………………………………..31

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6…………………………………..34

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7…………………………………..39

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8…………………………………..45

Загальні методичні вказівки

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам всіх форм навчання у їх самостійній роботі з навчальною літературою в опануванні теоретичних та практичних знань з курсу “Теорія автоматичного керування”.

Вивчення курсу ТАУ повинно відбуватися систематично та супроводжуватися складанням конспекту, який повинен допомогти при виконанні контрольних завдань та при підготовці до заліку та екзамену.

Лабораторна робота 1 Вивчення системи автоматизованого моделювання «Mathlab Simulink»

Мета роботи: вивчення методів дослідження характеристик систем за допомогою пакету «Mathlab Simulink»

1.1 Основні відомості про пакет «Simulink»

Пакет «Mathlab Simulink» призначений для моделювання та оптимізації параметрів динамічних систем та побудови частотних характеристик.

Для запуску програми необхідно запустити ярлик “Mathlab” на робочому столі. Для переходу в режим моделювання “Simulink” необхідно або натиснути на панелі інструментів позначку , або в робочій частині екрана набрати Simulink та натиснути Enter.

Вікно, що з’явиться є місцем для вибору блоків з наявної бібліотеки. Для створення нового робочого проекту необхідно натиснути File ->New.

Послідовність моделювання динамічних систем наступна.

  1. Вибір необхідних блоків з бібліотеки.

  2. Задання параметрів блоків.

  3. З’єднання блоків лініями для отримання структурної схеми.

  4. Задання значення кінцевого часу моделювання

  5. Моделювання та перегляд результатів.

      1. Режим вибору блоків

Вибір блоків виконується в бібліотеці блоків. Всі наявні блоки розташовані по підрозділам. Після того, як необхідний блок буде знайдено, його необхідно за допомогою натиснення лівої клавіші миші (ЛМ) перетягнути у документ.

В сі блоки в бібліотеці розташовані для передачі сигналу «зліва на право». Для того, щоб розгорнути блок (наприклад, при створенні зворотних зв’язків), потрібно направити курсор на блок, натиснути праву клавішу миші (ПМ), в меню обрати пункт Format Flip Block та кликнути ЛМ. Для зміни розміру блока потрібно виділити його, поставити курсор на кут блоку (при цьому з'явиться стрілка ), та натиснувши ЛМ, змінити розмір. Для копіювання блока потрібно виділити його, натиснути Ctrl+С, поставити курсор в потрібне місце та натиснути Ctrl+V. Якщо потрібно виділити декілька блоків, треба натиснути ЛМ та розтягнути прямокутник виділення. Виділяться всі блоки та зв'язки, що потрапили в отриманий прямокутник.

Якщо потрібно видалити блок, або зв’язок, потрібно виділити його, натиснути Del та підтвердити видалення, натиснувши Enter. Перемістити блок у межах документу можливо за допомогою ЛМ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.