Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика та організація наукових досліджень.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
410.62 Кб
Скачать

37

Міністерство освіти і науки молоді та спорту україни

Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

“ Методика та організація наукових досліджень”

для студентів спеціальності «Психологія»

всіх форм навчання

2011

Укладач: Походенко С.В., кандидат психологічних наук, зав. кафедрой психології ЗНТУ

Рецензент: Бондар Н.Є кандидат психологічних наук,доценткафедрмпсихологіїЗНТУ

Відповідальний за випуск:

Затверджено

на засіданні кафедри психології

Протокол № 5від21.12.2011 р.

ЗМІСТ

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ………………….с.7

Розділ II. ПЛАНУВАНННЯ ТА РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ

ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ…………………с.12

2.1. Загальна схема дослідження………………………………..с.12

2.2. Вивчення стану проблеми, літературний огляд…………..с.13

2.3. Проблема, об’єкт та предмет дослідження………………...с.16

2.4. Цілі і завдання дослідження………………………………...с.17

2.5. Планування дослідження…………………………………...с.18

2.4. Визначення вибірки емпіричного дослідження…………..с.21

Розділ IY. СТРАТЕГІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………………...............с.37

4.1.Пояснювальна стратегія.........................................................с.37

4.2.Стратегія повторного дослідження.......................................с.38

4.3.Стратегія зіставлення..............................................................с.39

4.4.Формуюча стратегія. ..............................................................с.45

4.5.Біографічна стратегія..............................................................с.56

Список використаних джерел…………………………………..с.66

Розділ II.

ПЛАНУВАНННЯ ТА РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ

ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ

2.1. Загальна схема та етапи психологічного дослідження

Серед основних видів психологічного дослідження можна визначити теоретичне, емпіричне та прикладне. Прикладні дослідження спрямовані на вирішення певної проблеми організації, установи юридичної або фізичної особи і, як правило, проводяться на замовлення. Розділяти дослідження на теоретичні та емпіричні можна лише умовно. Якщо в дослідженні виділити процедурну сторону, то визначити його як емпіричне, або теоретичне легше по критерію наявності або відсутності такої складової як добір емпіричних даних в процесі взаємодії з об’єктом дослідження. Якщо така взаємодія в ході науково-дослідницької діяльності здійснювалось, то можна говорити про емпіричний характер роботи.

Напрямки дослідження – теоретичне, емпіричне, прикладне – не є взаємовиключними. Більш того, їх поєднання дозволяє дійти більш надійних висновків, що сприяє їх визнанню в більш широких колах вчених та практиків.

Основні етапи психологічного дослідження.

Найчастіше психологічне дослідження включає наступні кроки:

  1. Вивчення стану проблеми. Постановка проблеми, вибір об’єкту та предмету дослідження. Огляд публікацій з обраної теми.

  2. Розробка та уточнення вихідної дослідницької концепції. Побудова в узагальненому вигляді моделі явища, що нас цікавить. Висування гіпотез.

  3. Планування дослідження. Визначення мети та завдань. Добір методів та методик.

  4. Добір емпіричної інформації. В теоретичному дослідженні пошук та відбір фактів, їх систематизація, описування під новим кутом зору.

  5. Обробка даних.

  6. Оцінка результатів перевірки гіпотез, інтерпретація результатів в рамках вихідної дослідницької концепції.

  7. Співвідношення результатів з існуючими концепціями та теоріями. Уточнення моделі досліджуваного явища. Формулювання загальних висновків. Оцінка перспектив подальшої розробки проблеми.

Послідовне проходження по перерахованим етапам досить умовне в реальному дослідженні, оскільки часто виникає необхідність корегувати рішення, що були прийняті на попередніх етапах з урахуванням можливостей та обмежень наступних етапів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.