Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2. Фінансова політика. Бюджетна та податкова системи

Тема 4.Фінансове право і фінансова політика (14 год.)

 1. Стратегія та тактика фінансової політики.

 2. Фінансова політика України на сучасному етапі.

 3. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

 4. Державні фінанси – сфера централізованих фінансів суспільства, їх ланки.

 5. Зведений бюджет як центральна ланка фінансової системи.

 6. Фінансовий апарат, його ланки.

 7. Функції Міністерства фінансів, його органів, Державної податкової служби, Державного казначейства, Митної служби в процесі управління фінансами.

 8. Управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій.

 9. Характеристика структури, особливостей формування бізнес-планів.

 10. Державний бюджет-основний фінансовий план держави. Місцеві бюджети. Державні цільові фонди. Зведений баланс держави.

 11. Становлення і розвиток аудиторського контролю в Україні.

Рекомендована література: 22, 32, 35, 36, 40, 45, 51, 62, 67, 90, 106, 109.

Тема 5. Податки. Податкова система (8 год.)

 1. Прямі та непрямі податки.

 2. Пільги щодо податку на додану вартість, їх економічна і соціальна роль.

 3. Пільги щодо податку на прибуток підприємства.

 4. Переваги та недоліки Податкового кодексу України.

 5. Особливості оподаткування доходів іноземних громадян.

 6. Державне мито.

 7. Суть податкового регулювання ринку.

 8. Концепція удосконалення податкової служби України.

Рекомендована література: 4, 27, 31, 35, 46, 49, 58, 61, 62, 110.

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система (10 год.)

 1. Місце, значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

 2. Поняття закріплених і регулюючих заходів.

 3. Субсидії, субвенції, дотації їх значення у збалансуванні бюджетів різних рівнів.

 4. Особливості бюджетного процесу згідно останньої редакції Бюджетного кодексу України (2010 рік).

 5. Порядок складання, розгляду і затвердження проекту місцевого бюджету.

 6. Прийняття нового Бюджетного кодексу, його переваги та недоліки.

 7. Розвиток бюджетної системи України на сучасному етапі.

 8. Характеристика Закону України «Про Державний бюджет на відповідний рік»

Рекомендована література: 2, 3, 5, 29, 30, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 109.

Тема 7. Бюджетний дефіцит (12 год.)

 1. Централізовані і децентралізовані державні доходи.

 2. Бюджетна класифікація доходів державного бюджету згідно Бюджетного кодексу України.

 3. Класифікація видатків Державного бюджету згідно Бюджетного кодексу України.

 4. Характеристика видатків на охорону здоров’я та культуру.

 5. Зарубіжний досвід подолання бюджетного дефіциту.

 6. Характеристика видатків на освіту.

 7. Характеристика видатків на управління.

 8. Характеристика податкових надходжень до державного бюджету.

 9. Вплив бюджетного дефіциту на розвиток економіки.

 10. Причини виникнення бюджетного дефіциту.

Рекомендована література: 2, 3, 5, 29, 30, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 109.