Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінаналіз.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
1 Mб
Скачать

109

Міністерство фінансів України Буковинська державна фінансова академія

ЗВІТ

про проходження _економічної_практики

студентом групи _ДФ-44 4-го курсу

фінансово-економічного факультету

з спеціальності «Державні фінанси»

Ісак Лілії Олександрівни

(прізвище, ім'я, по батькові)

База практики: _Вижницький ДСЛГ ___АПК_____________________

____________________________

Термін практики:

з ___18 травня по 14 червня 2010р.

Чернівці

2010

ЗМІСТ

Назва розділів

Номер сторінки

Вступ

3-4

1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу

5-8

2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.

9-13

3. Аналіз майна підприємства.

14-20

4. Аналіз оборотних активів.

21-30

5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства.

31-33

6. Аналіз грошових потоків.

34-40

7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

41-47

8. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

48-52

9. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

53-64

10. Аналіз ділової активності підприємства.

65-69

11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства.

70-79

12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

80-87

13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

88-92

Висновки і пропозиції

93-95

Список використаних джерел

96-97

Додатки

98

ВСТУП

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їх ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, оздоровлення підприємств та виходу їх з кризового стану.

Суттєва роль у вирішенні цих питань належить фінансовому аналізу.

Сьогодні, коли підприємство самостійно обирає собі постачаль­ників і покупців, має право надавати позики іншим підприємствам, вкладати свої кошти в їх статутні капітали, купувати акції та інші цінні папери різних підприємств, посилюється значення фінансового аналізу.

У традиційному розумінні суть фінансового аналізу полягає в оцінці й прогнозуванні фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності та обліку.

Фінансовий аналіз є одним із основних елементів фінансової політики підприємства.

Вижницьке державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство агропромислового комплексу засноване на державній власності на ліси. Воно підпорядковане Міністерству аграрної політики України. Підприємство створене на підставі наказу Міністерства аграрної політики України №10 від 1.02.2001 року.

Вижницький держспецлісгосп АПК розташований по вул. Будівельній, 9, смт. Берегомет, Вижницького р-ну, Чернівецької обл.

Підприємство створене з метою організації комплексного ведення лісового господарства, охорони, відтворення та раціонального використання державних лісових угідь, додержання встановленого режиму на заповідних територіях, що перебувають у його віданні.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

  1. проведення заходів по відновленню лісів, підвищенню їх продуктивності;

  2. облік і організація лісових користувань;

  3. заготівля та переробка деревини від рубок пов’язаних з веденням лісового господарства;

  4. виробництво товарів народного споживання з відходів деревини;

  5. ведення підсобного народного господарства;

  6. виробництво продуктів харчування, переробка побічної продукції лісу.

Більш детальний опис напрямків діяльності підприємства зазначено в статуті (Додаток 1).

Об’єктом дослідження виступає фінансова діяльність Вижницького держспецлісгоспу АПК.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]