Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фін_облік_2_2003.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
594.43 Кб
Скачать

28

63. Розкрити облік короткострокових та довгострокових векселів виданих.

Короткострокові векселі використовуються для оплати товарів і послуг в діяльності компанії, а також для погашення поточної частини довгострокової заборгованості. Характерною рисою вексельного обігу є забезпечення їх конкретним майном компанії, що розміщає векселя. Виділяють процентні і безпроцентні векселя.

На рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" ведеться облік векселів, одержаних для забезпечення дебіторської заборгованості. Одержання векселів за продану продукцію (товари, роботи, послуги) відображається в бухгалтерському обліку записом: Д-т 34 "Короткострокові векселі одержані", К-т 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". Аналогічно в бухгалтерському обліку здійснюються записи, пов'язані з одержанням векселів для забезпечення інших видів дебіторської заборгованості. Сума доходу, одержана векселедержателем за відстрочку платежу, відображається за дебетом рахунку 34 "Короткострокові векселі одержані" і кредитом рахунку 733 "Інші доходи від фінансових операцій". Після одержання вексель може залишатися в підприємства-векселедержателя до настання строків платежу, може бути переданий іншій організації або особі в рахунок оплати за товари, чи використаний для одержання кредиту в банку.

Довгострокові векселі мають туж саму природу, що й короткострокові, але термін їх дії складає більше одного фінансового року. Особливістю цього виду векселів є те, що вони можуть забезпечуватися заставою у вигляді активів. Наприклад, заставні векселі використовуються компаніями при придбанні об'єктів основних засобів. Сума боргу за довгостроковими векселями оцінюється за справедливою ринковою вартістю ресурсів, які отримані в результаті розміщення цього виду довгострокових зобов'язань.

64.Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого відсотку, якщо інше не передбачено умовами випуску. Облігації можуть продаватись:

  • за номіналом (у випадку рівності оголошеної та ринкової ставок облігації);

  • з премією (якщо оголошена ставка нижче ринкової);

  • з дисконтом (якщо оголошена ставка більша за ринкову).

Наприклад, облігацію вартістю 1000 грн. продано на фінансовому ринку за 900 грн., з дисконтом 10 %. Для обліку розрахунків з іншими особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше дванадцяти місяців з дати балансу призначено рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", типову кореспонденцію за яким представлено в таблиці 3.2.

Табл. 3.2.

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет Кредит

1

Випущено облігації з премією на строк більше одного року:

- номінальна вартість

31 "Рахунки в банках'

521 "Зобов'язання за облігаціями"

- премія за облігаціями

522 "Премія за випущ. облігаціями"

2

Нараховано відсотки за обліга­ціями, випущеними з премією:

- сума відсотків

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрах-ки за нарахованими відсотками"

- сума амортизації премії

522 "Премія за випущеними

облігаціями"

733 "Інші доходи від фінансових операцій"

3

Випущено облігації з дисконтом на строк більше одного року:

- отримано кошти

31 "Рахунки в

банках'

521 "Зобов'язання за облігаціями"

- відображено дисконт за облігаціями

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

4

Нараховано відсотки за обліга­ціями, випущеними з дисконтом:

- сума відсотків

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

- сума амортизації дисконту

523 "Дисконт за випущеними облігаціями"

5

Переведено суму облігаційної позики до складу поточної заборгованості

521 "Зобов'язання

за облігаціями"

61 "Поточна заборг-ть за довгостр. зобов'язаннями"

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]