Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Плани семінарських занять

для груп ФК-21 – ФК-25 (ФЕФ)

(72 год.)

І семестр (36 год.)

Змістовий модуль 1. Генезис та еволюція фінансів і фінансової науки

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Семінарські заняття №1 (2 год.)

Тема заняття:Фінанси в економічній системі держави

План

 1. Фінанси як наукова дисципліна, її мета, завдання, теоретична та практична роль у формуванні сучасних фахівців.

 2. Фінанси в економічній системі держави, їх сутність, призначення, роль як специфічної форми суспільних відносин.

 3. Специфічні ознаки, суспільне призначення, суб’єкти, об’єкти фінансів.

 4. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорії, взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Рекомендована література: 23, 24, 27, 32, 36, 37, 41, 54, 45, 47, 48, 50, 57, 59, 61, 62, 79, 81, 82.

Семінарське заняття №2 (2 год.) Тема заняття: Специфічні сфери фінансів, фінансові ресурси План

 1. Державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, міжнародні фінанси, фінансовий ринок, фінанси громадських організацій як специфічні системи фінансово-економічних відносин.

 2. Фінансові ресурси, їх сутність, склад, структура.

 3. Особливості, джерела, методи формування фінансових ресурсів.

а) держави;

б) суб’єктів господарювання;

в) домашніх господарств;

г) міжнародних фінансових інституцій;

д) фінансових ринків;

е) громадських організацій.

Рекомендована література: 27, 32, 36, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 81, 82.

Семінарське заняття №3 (2 год.) Тема заняття: Функції фінансів, їх вплив на розвиток суспільного виробництва План

 1. Зміст розподільної функції фінансів, її значення, суб’єкти, об’єкти розподілу, технологія розподілу та перерозподілу ВВП.

 2. Контрольна функція фінансів, її значення, особливості прояву у фінансових відносинах.

 3. Сучасні дискусії відносно інших функцій фінансів.

 4. Фінансове забезпечення, його форми.

 5. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.

Рекомендована література: 27, 32, 36, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 50, 81, 82.

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів Семінарське заняття №4 (2 год.) План

 1. Еволюція терміну «фінанси», форм фінансів, характерних рис фінансів.

 2. Особливості, закономірності розвитку фінансових відносин на стадія існування рабовласницького, феодального, капіталістичного суспільства.

 3. Специфіка, характерні риси фінансів як особливої сфери держави, міжнародних відносин у XVI-XIX століттях.

 4. Характерні риси, суб’єкти, об’єкти фінансів, джерела формування та напрями використання:

а) Київської Русі;

б) Галицько-Волинського князівства;

в) Польсько-Литовської доби (XIV-XVI ст.);

г) Козацької доби (XV-XVIII ст.);

 1. Особливості, характерні риси фінансів, фінансових відносин в Україні кінця XVIII ст. – початку XX ст.

 2. Фінансова система та фінансові відносини в Україні при перебуванні у складі Радянського Союзу (1922-1991рр.).

 3. Тенденції, специфіка, проблеми та перспективи розвитку сучасних фінансів України.

Рекомендована література: 74, 84, 86, 87, 91, 94, 97, 99, 100, 102, 105, 106, 107.