Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Семінарське заняття №25 (2год.) Тема заняття: Страховий ринок План

 1. Доходи і витрати страховика.

 2. Фінансові результати страхових операцій, прибуток страхових організацій.

 3. Страховий ринок, його суть, роль, структура, учасники.

 4. Державний нагляд за страховою діяльністю, її ліцензування.

 5. Формування і розвиток страхового ринку України.

 6. Сучасні тенденції, проблеми, перспективи розвитку страхового ринку України.

Рекомендована література: 24, 47, 48, 56, 59, 60, 61, 62, 71, 89, 81, 82.

Тема №14 Фінансовий ринок

Семінарське заняття №26 (2 год.)

Тема заняття: Сутність фінансового ринку та його складових

План

 1. Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

 2. Сутність, суб’єкти, об’єкти, особливості функціонування:

а) ринку грошей;

б) ринку капіталів;

в) валютного ринку;

г) фондового ринку.

 1. Фондова біржа як суб’єкт фондового ринку: поняття, організація роботи, правила торгівлі, угоди, розрахунки.

 2. Особливості організації торгів на фондовій біржі.

 3. Брокерські та дилерські контори як суб’єкти фондового та інших фінансових ринків.

Рекомендована література: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 71, 81, 82, 95.

Семінарське заняття №27 (2 год.) Тема заняття: Правове регулювання фінансового ринку План

 1. Види цінних паперів,які обертаються в Україні,їх основні характеристики та мета емісії.

 2. Порядок реєстрації та обігу цінних паперів.

 3. Правове регулювання фінансового ринку.

 4. Роль ДКЦПФР та Держфінпослуг у регулюванні фінансового ринку.

 5. Особливості оподаткування доходів від цінних паперів.

 6. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України.

Рекомендована література: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 71, 81, 82, 95.

Тема 15. Фінансовий менеджмент

Семінарське заняття №28 (2 год.)

Тема заняття: Сутність, зміст, механізм фінансового менеджменту

План

 1. Сутність, значення, зміст менеджменту і його складової – фінансового менеджменту.

 2. Об’єктивність, економічний зміст, законодавча, нормативна, наукова і практична база фінансового менеджменту.

 3. Мета, основні завдання, об’єкти і суб’єкти фінансового менеджменту.

 4. Механізми фінансового менеджменту, його структура.

 5. Інструментарій фінансового менеджменту: фінансові методи, важелі, інструменти.

Рекомендована література: 16, 26, 40, 43, 59, 60, 61, 75, 81, 82, 106.

Семінарське заняття №29 (2 год.) Тема заняття: Функції фінансового менеджменту План

 1. Функції фінансового менеджменту в залежності від суб’єкта та об’єкта.

 2. Сутність,мета,особливості,завдання і функції, механізми, принципи та система організації:

  1. а) менеджменту державних фінансів;

  2. б) податкового менеджменту;

  3. в) банківського менеджменту;

  4. г) менеджменту фінансового ринку;

  5. д) фінансового менеджменту в підприємницьких структурах;

  6. є) менеджменту страхової діяльності.

Рекомендована література: 16, 26, 40, 43, 59, 60, 61, 75, 81, 82, 106.

Змістовий модуль 6. Фінансова безпека держави та міжнародні фінанси