Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Тема 5. Податки. Податкова система

Семінарське заняття №9 (2 год.)

Тема заняття: Податки та податкова система

План

 1. Суть, об’єктивна необхідність, значення, особливості, функції податків.

 2. Класифікація податків, її ознаки. Види податків.

 3. Податкова система: поняття, структурна побудова, принципи функціонування, методи оподаткування.

 4. Податкова система України, проблеми її функціонування, особливості, етапи становлення.

Рекомендована література: 4, 27, 31, 35, 46, 49, 58, 61, 62, 110.

Семінарське заняття №10 (2 год.)

Тема заняття: Сутність, призначення, коротка характеристика окремих податків

План

 1. Сутність, призначення, суб’єкти, об’єкти, ставки, особливості справляння, пільги:

 • податку на додану вартість;

 • акцизного податку;

 • мита;

 • податку на прибуток підприємств;

 • прибуткового оподаткування населення.

 1. Єдиний податок.

 2. Плата за ресурси.

 3. Майнове оподаткування.

 4. Державне мито.

 5. Місцеві податки і збори.

Рекомендована література: 4, 27, 31, 35, 46, 49, 58, 61, 62, 110.

Семінарське заняття №11 (2 год.) Тема заняття: Податкова політика та податкова служба як провідник податкової політики План

 1. Податкова політика: поняття, особливості, здійснення, основні напрями. Податкове регулювання.

 2. Особливості сучасної податкової політики в Україні.

 3. Податкова служба України: склад, організаційна структура, функції адміністрації, інспекції, податкової міліції.

 4. Ключові напрямки удосконалення податкової служби України.

Рекомендована література: 4, 27, 31, 35, 46, 49, 58, 61, 62, 110.

Тема 6. Бюджет. Бюджетна система Семінарське заняття №12 (2 год.) Тема заняття: Бюджет як складова державних фінансів, бюджетна система

План

 1. Еволюція, сутність, призначення та роль бюджету держави і органів місцевого самоврядування.

 2. Бюджети як економічна і юридична категорія, суб’єкти, об’єкти бюджетних відносин, місце бюджету в загальній системі фінансових відносин.

 3. Розподільна, контролююча функції бюджету.

 4. Бюджетна політика, бюджетний механізм, бюджетні ресурси.

 5. Бюджетний устрій, бюджетна система.

 6. Бюджетне регулювання, закріплені і регулюючі доходи, трансферти їх значення у збалансуванні бюджетів різних рівнів.

Рекомендована література: 2, 3, 5, 29, 30, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 109.

Семінарське заняття №13 (2 год.) Тема заняття: Бюджетний процес План

 1. Бюджетний процес: поняття, основні елементи. Бюджетний кодекс України про бюджетний процес.

 2. Порядок складання, розгляду і затвердження проектів державного і місцевих бюджетів.

 3. Поняття, загальна характеристика касового виконання дохідної та видаткової частини бюджетів.

 4. Бюджетні права державних органів та рівень їх відповідальність за бюджетні правопорушення.

Рекомендована література: 2, 3, 5, 29, 30, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 109.

Тема 7. Бюджетний дефіцит

Семінарське заняття №14 (2 год.)

Тема заняття: Доходи та видатки Державного бюджету

План

1. Економічна природа, структура, джерела, принципи формування доходів Державного бюджету.

2. Бюджетна класифікація доходів Державного бюджету.

3. Централізовані та децентралізовані доходи Державного бюджету.

4. Суть, класифікація, принципи організації видатків Державного бюджету.

5. Бюджетна класифікація видатків Державного бюджету.

6. Характеристика видатків на потреби економіки, управління, на оборону, вирішення соціальних питань.

Рекомендована література: 2, 3, 5, 29, 30, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 109.