Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Тема 17. Фінансова безпека держави (8 год.)

 1. Фінансова безпека держави як стан банківської, грошово-кредитної систем.

 2. Стан фінансового, в тому числі фондового ринку як підтримка економічної стабільності держави, як забезпечення ефективності функціонування держави.

 3. Напрямки діяльності держави по забезпеченню фінансової безпеки держави.

 4. Основні завдання в сфері забезпечення фінансової безпеки України Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України.

 5. Основні характеристики індикаторів фінансової безпеки: індикаторів фінансової безпеки громадян, домашніх господарств, підприємств, організацій і установ.

 6. Склад груп індикаторів фінансової безпеки галузі, регіонів, банківської системи, фондового ринку, держави в цілому.

 7. Основні засади інвестиційної безпеки банківської системи, фондового та страхового ринку.

Рекомендована література: 25, 39, 47, 48, 61, 62, 65, 71, 81, 82.

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою (8 год.)

 1. Фінансовий сектор економіки країн із розвиненою економікою.

 2. Федеральні фінанси США, фінанси штатів і місцевих органів влади, особливості фінансового вирівнювання.

 3. Особливості фінансового вирівнювання в США.

 4. Особливості фінансів підприємств і домашніх господарств у США.

 5. Особливості формування спеціальних фінансових фондів в Японії.

 6. Характеристика фінансів домогосподарств Японії.

 7. Характеристики фінансів державних та іншої форми власності підприємств.

 8. Податки в Японії та структура податкових служб.

 9. Характеристика бюджетної, податкової систем фінансового ринку наступних країн Скандинавії: Норвегії, Ісландії.

Рекомендована література: 22, 25, 34, 37, 39, 41, 44, 45, 61, 62, 64, 69, 70, 81, 82, 98, 104, 106.

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу (8 год.)

 1. Етапи економічної інтеграції.

 2. Створення і розвиток Європейського Союзу.

 3. Маастрихтська угода, її роль у зміцненні фінансів Європейського Союзу, Маастрихтські критерії.

 4. Інституційна структура ЄС.

 5. Роль, особливості, напрями діяльності Економічного і соціального комітетів Європейського Союзу.

 6. Фінанси домашніх господарств та підприємств Німеччини, Франції, Великобританії.

 7. Державні борги Німеччини, Франції, Англії, причини виникнення, механізми управління і обслуговування.

Рекомендована література: 22, 25, 34, 37, 39, 41, 44, 45, 61, 62, 64, 69, 70, 81, 82, 98, 104, 106.

Орієнтовна оцінка видів навчальної діяльності з дисципліни «Фінанси» на 2012-2013 н.Р.

Модуль І

Модуль ІІ

Модуль ІІІ (індивідуальне навчально-дослідне завдання)

Підсумковий контроль (екзамен)

Загальна кількість балів

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Модульна контрольна робота №1

Змістовний модуль 4

Змістовний модуль 5

Змістовний модуль 6

Модульна контрольна робота №2

15

20

10

10

15

15

15

10

5

40

100

55

55