Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Тема 19. Фінанси Європейського союзу

Семінарське заняття №35 (2 год.)

Тема заняття: Європейська інтеграція та її фінансова основа

План

 1. Європейська інтеграція, її природа, роль, етапи; створення і розвиток Європейського союзу.

 2. Інституціальна структура ЄС: Європейський парламент, Рада, Комісія, Суд, Економічний і Соціальний комітет.

 3. Союзний бюджет, його організація, структура, зміст доходів і видатків.

 4. Оподаткування в ЄС, принципи організації, напрями в гармонізації податкового законодавства.

 5. Фінансовий ринок ЄС, його особливості і тенденції.

Рекомендована література: 22, 25, 34, 37, 39, 41, 44, 45, 61, 62, 64, 69, 70, 81, 82, 98, 104, 106.

Семінарське заняття № 36 (2 год.)

Тема заняття: Фінанси провідних країн ЄС

План

 1. Державний бюджет, місцеві фінанси, податкова система, фінанси домашніх господарств, підприємств, фінансові ринки:

  1. Німеччини

  2. Франції

  3. Великобританії

2. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансової системи ЄС.

Рекомендована література: 22, 25, 34, 37, 39, 41, 44, 45, 61, 62, 64, 69, 70, 81, 82, 98, 104, 106.

Завдання для самостійної роботи студентів

для груп ФК-21 – ФК-25 (ФЕФ)

(180 год.)

І семестр

Змістовий модуль 1. Генезис та еволюція фінансів і фінансової науки

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів (6 год.)

 1. Грошові відносини як зміст фінансів.

 2. Роль фінансів як специфічної форми суспільних відносин.

 3. Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансів.

 4. Прості і складні фінансові категорії.

 5. Особливості, джерела, методи формування фінансових ресурсів держави, суб’єктів господарювання, домашніх господарств, міжнародних інституцій, громадських організацій, фінансових ринків.

 6. Фондова та безфондова форма руху фінансових ресурсів.

 7. Фінансові резерви їх сутність, необхідність, значення.

 8. Сучасні дискусії відносно функцій фінансів.

Рекомендована література: 23, 24, 27, 32, 36, 37, 41, 54, 45, 47, 48, 50, 57, 59, 61, 62, 79, 81, 82.

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів (8 год.)

 1. Особливості, закономірності історичного розвитку фінансових відносин рабовласницького суспільства.

 2. Специфіка, закономірності розвитку фінансових відносин феодального суспільства.

 3. Перебування України у складі Російської, Австрійської, Австро-Угорської імперії.

 4. Фінансова система та фінансові відносини в Україні при перебуванні у складі Радянського Союзу (1922 – 1991 рр.).

 5. Тенденція, специфіка розвитку сучасних фінансів України.

 6. Проблеми розвитку фінансів сучасної України.

 7. Перспективи розвитку фінансів України.

Рекомендована література: 74, 84, 86, 87, 91, 94, 97, 99, 100, 102, 105, 106, 107.

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки (10 год.)

 1. Фундатори фінансової науки А. Сміт, Д. Рікардо про сутність фінансів держави, оподаткування та інші фінансові категорії і їх характеристики.

 2. Податкові теорії англійського вченого Д.Мілля та шведських економістів К. Вікселя, Е. Ліндаля.

 3. Німецька школа (Г. Шмоллер, М. Вебер, А. Вагнер) про державні фінанси, їх роль у розподілі прибутків та багатства в країні.

 4. Значення окремих фінансових категорій згідно теорій К.Маркса та Ф.Енгельса.

 5. Неоконсервативний напрям неокласичної школи – теорія “економіки пропозиції”.

 6. Сутність окремих фінансових теорій:

 7. Теорії оцінювання на фондовому ринку до Д.Вільямса(1937 р.)

 8. Теорія портфеля Г.Марковиця, теорія структури капіталу і вартості джерел фінансування Д.Модільяні та М.Міллера.

 9. Новітніх теорій розвитку фінансів.

Рекомендована література: 84, 86, 87, 94, 97, 99, 100, 102, 105, 106, 107.