Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання

Семінарське заняття №20 (2год.)

Тема заняття: Фінанси суб’єктів господарювання і основи їх функціонування

План

 1. Поняття фінансів суб’єктів господарювання, підприємницьких структур, їх функції, принципи організації.

 2. Власні, позичені, залучені кошти суб’єктів господарювання.

 3. Основи організації фінансів підприємства: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

 4. Грошові надходження підприємства, їх склад, економічна характеристика.

 5. Прибуток підприємства, його економічна суть, функції, формування та розподіл.

 6. Фонди грошових коштів, що формуються за рахунок прибутку.

Рекомендована література: 22, 27, 32, 35, 38, 44, 48, 61, 62, 71, 77.

Семінарське заняття №21 (2год.) Тема заняття: Фінансовий стан підприємства План

 1. Сутність, класифікація, структура, основні характеристики, показники використання основних засобів.

 2. Сутність, структура, класифікація, методи визначення потреби, показники стану, ефективності використання оборотних активів підприємства.

 3. Фінансовий стан підприємства, система показників його оцінки.

 4. Приватизація державних підприємств та її фінансові аспекти.

Рекомендована література: 22, 27, 32, 35, 38, 44, 48, 61, 62, 71, 77.

Тема 12. Фінанси домогосподарств

Семінарське заняття №22 (2год.)

Тема заняття: Фінанси домогосподарств як економічна категорія

План

 1. Сутність, роль, зміст соціально – економічної категорії «фінанси домогосподарств».

 2. Внутрішні фінансові відносини, пов’язані з домашнім господарством.

 3. Система зовнішніх фінансових відносин домашніх господарств.

 4. Функції фінансів домашнього господарства.

 5. Фінансові рішення домашніх господарств.

Рекомендована література: 22, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 45, 48, 61, 62, 71.

Семінарське заняття №23 (2год.) Тема заняття: Доходи і витрати, бюджет домашніх господарств План

 1. Склад, значення, показники доходів домашнього господарства.

 2. Вплив мінімального розміру зарплати та прожиткового мінімуму на доходи домашніх господарств.

 3. Характеристика випадкових доходів домашніх господарств.

 4. Витрати домашніх господарств та їх характеристика.

 5. Значення фінансів домогосподарств в розвитку економіки держави, фінансової системи та фінансового ринку.

Рекомендована література: 22, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 45, 48, 61, 62, 71.

Змістовий модуль 5. Фінансовий ринок як складова фінансової системи

Тема 13. Страхування. Страховий ринок

Семінарське заняття №24 (2год.)

Тема заняття: Економічна необхідність і роль страхування

План

 1. Необхідність, роль страхування, його особливості як системи фінансових відносин.

 2. Форми, методи страхового захисту, система страхових фондів.

 3. Класифікація та основні принципи страхування.

 4. Страхування майна юридичних та фізичних осіб.

 5. Страхування кредитних та фінансових ризиків.

 6. Особисте страхування.

 7. Перестрахування, необхідність, значення для забезпеченості сталості страхових операцій.

Рекомендована література: 24, 47, 48, 56, 59, 60, 61, 62, 71, 89, 81, 82.