Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Змістовий модуль 3. Державний кредит та місцеві фінанси

Тема 8. Державний кредит (12 год.)

 1. Бюджетний кодекс України про право здійснення запозичень, гарантій виконання боргових зобов’язань .

 2. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення,підприємств організацій.

Казначейські позики.

 1. Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види, класифікація державних внутрішніх позик.

 2. Види, емісія цінних паперів держави згідно законодавства України.

 3. Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Позики міжнародних фінансових органів, міжурядові позики, банківські кредити держави.

 4. Бюджетний кодекс України про граничний обсяг державного боргу.

 5. Джерела погашення державного боргу.

Рекомендована література: 2, 3, 5, 29, 30, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 109.

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

(14 год.)

 1. Принципи організації та функції місцевих фінансів.

 2. Місцеві бюджети - визначальна ланка місцевих фінансів.

 3. Загальнодержавні податки та збори, закріплені за місцевим бюджетом.

 4. Місцеві податки та збори.

 5. Види неподаткових надходжень у місцеві бюджети.

 6. Місцеві позики як складова фінансових ресурсів місцевого самоврядування.

 7. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади.

 8. Механізм бюджетного федералізму в Росії.

 9. Проблеми і перспективи розвитку міжбюджетних відносин в світлі нового Бюджетного кодексу України (2010 рік).

Рекомендована література: 2, 3, 22, 27, 29, 30, 38, 53, 59, 61, 62, 64, 65, 85, 103.

Змістовий модуль 4. Фінанси суб’єктів господарювання та соціальні позабюджетні фонди

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди (12 год.)

 1. Сутність, значення, принципи соціального страхування населення України.

 2. Соціальний захист і соціальне забезпечення в Україні.

 3. Напрямки вдосконалення соціального страхування населення України.

 4. Сутність, особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні.

 5. Шляхи вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні.

 6. Механізм формування і використання Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

 7. Недержавне пенсійне забезпечення: проблеми та перспективи.

 8. Сучасний стан розвитку солідарної системи пенсійного забезпечення.

 9. Сучасний стан розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

 10. Проблеми розвитку соціального страхування в Україні.

Рекомендована література: 5, 6, 7, 8, 9, 24, 35, 47, 50, 61, 62, 71, 81, 82, 89.

Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання (8 год.)

 1. Основи організації фінансів підприємства: саморегулювання, самоокупність, самофінансування.

 2. Виручка від реалізації продукції.

 3. Рентабельність як відносний показник прибутковості.

 4. Фонди грошових коштів, що формуються на підприємствах за рахунок прибутку.

 5. Фізичний і моральний знос основних засобів, амортизація.

 6. Важливість комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

 7. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності.

 8. Приватизація державних підприємств та її фінансові аспекти.

Рекомендована література: 22, 27, 32, 35, 38, 44, 48, 61, 62, 71, 77.