Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансова Політика для заочників.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
52.22 Кб
Скачать

Зміст навчальної дисципліни «Фінансова політика» за темами Змістовий модуль 1. Теоретичні засади функціонування фінансової політики

Тема 1. Сутність фінансової політики та її складові

Визначення терміну «фінансова політика». Фінансова політика як складова частина економічної політики. Держава як суб’єкт вироблення фінансової політики. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову політику. Принципи побудови фінансової політики. Мета, завдання та призначення фінансової політики. Складові фінансової політики: податкова, бюджетна, грошово-кредитна, валютна, інвестиційна. Типи фінансової політики: жорстка регламентація, помірна регламентація, політика мінімальних обмежень. Види фінансової політики: політика стабілізації, політика економічного зростання,політика стримування ділової активності. Фінансова політика на різних історичних етапах та її особливості в умовах переходу України до ринкових відносин.

Тема 2. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики

Поняття фінансового механізму. Структура фінансового механізму. Поняття та складові директивного та регулюючого фінансового механізму. Фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення,нормативне забезпечення, інформаційне забезпечення. Фінансова стратегія та фінансова тактика. Управління фінансовим механізмом. Діяльність фінансового механізму по відношенню до соціально-економічного розвитку. Місце фінансового механізму в системі елементів державного регулювання економіки.

Тема 3. Організаційно-правове забезпечення реалізації фінансової політики

Поняття управління фінансами, його принципи та функціональні елементи. Склад фінансового законодавства. Органи управління державними фінансами. Суб’єкти та об’єкти управління фінансами. Фінансовий апарат, його ланки та функції. Завдання окремих органів в управлінні фінансів. Система управління Державними фінансами в Україні. Стратегічне та оперативне управління. Закони України з регламентації фінансової діяльності. Фінансове право та його використання.

Тема 4. Фінансове планування

Зміст, значення, завдання фінансового планування та фінансових планів. Прогнозне та бюджетне фінансове планування, стратегічні програми соціального та економічного розвитку. Класифікація фінансових планів. Економічна сутність бюджетного планування. Принципи фінансового планування. Стадії фінансового планування. Види фінансового планування. Етапи і методи фінансового планування. Метод коефіцієнтів, розрахунково-аналітичний, нормативний, програмно-цільовий та балансовий методи.

Тема 5. Організація фінансового контролю в державі

Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи. Об’єкти і суб’єкти фінансового контролю. Функції фінансового контролю. Система фінансового контролю. Внутрішньогосподарський фінансовий контроль, аудит, громадський фінансовий контроль. Форми фінансового контролю: попередній, наступний, обов’язковий, ініціативний. Методи фінансового контролю: документальні (ревізії і перевірки) і натуральні (інвентаризація, лабораторний аналіз, контрольний обмір, контрольний запуск сировини у виробництво тощо). Види фінансового контролю. Державні органи які здійснюють фінансовий контроль: їх функції та права. Контроль ефективності використання бюджетних коштів. Поняття про аудит, його принципи, порядок проведення та перспективи розвитку в Україні