Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки

Семінарське заняття №5 (2 год.)

Тема заняття: Стадії та періоди еволюції фінансової науки

План

 1. Дві стадії та три періоди по К. Рау розвитку фінансової науки.

 2. Патріархальний погляд на фінанси, на державу і фінанси в часи Древньої Греції та Риму, в період рабовласницького і феодального розвитку держав.

 3. Вклад у систематизацію знань про фінанси італійських вчених (Караф, Макіавеллі, Ботеро), французьких, англійських вчених (Бодена, Гоббса, Петті, Локка).

 4. Переломний період встановлення і зміцнення науки про фінанси (Юсті, Зонненфельс, Сміт, Рікардо, Вебер, Вагнер)

 5. Фінансові концепції в умовах розвитку капіталізму: К.Маркс, Ф. Енгельс, Дж. Кейнс та його послідовники в США, Великобританії, Німеччини, неокейнсіанці.

Рекомендована література: 84, 86, 87, 94, 97, 99, 100, 102, 105, 106, 107.

Семінарське заняття №6 (2 год.) Тема заняття: Становлення та розвиток фінансової науки в Україні План

 1. Неокласична теорія фінансів та система наукових знань про організацію і управління ресурсами, відносинами і ринками.

 2. Неоконсервативний напрям неокласичної школи – теорія «економіки пропозиції».

 3. Окремі фінансові теорії:

 • теорія оцінювання на фондовому ринку Д. Вільямса (1937 р.)

 • теорія структури капіталу і вартості джерел фінансування Ф. Модільяні та М. Міллера (друга половина 50 років)

 • новітні теорії фінансів.

 1. Сутність, значення теорій у сфері фінансової науки представників Російської імперії: І.Посошкова, О.Радищева, М.Тургенєва, І.Озерова, А.Буковецького.

 2. Вплив на фінансову науку України І.Франка, М.Туган-Барановського, М.Добриловського, М.Мітіліно, М.Бунге, М.Алексєєнка.

 3. Фінансова наука України в рамках адміністративно-командної економіки Радянського Союзу (1922-1991 рр.) та на сучасному етапі розвитку незалежної суверенної держави.

Рекомендована література: 74, 84, 86, 87, 94, 97, 99, 100, 102, 105, 106, 107.

Змістовий модуль 2. Фінансова політика. Бюджетна та податкова системи

Тема 4. Фінансове право і фінансова політика

Семінарське заняття №7 (2 год.)

Тема заняття: Фінансова політика і фінансовий механізм

План

 1. Сутність, зміст, завдання, напрямки фінансової політики.

 2. Фінансова політика України на сучасному етапі.

 3. Фінансовий механізм як сукупність форм та методів організації фінансових відносин.

 4. Поняття фінансової системи, її сфери (підсистеми), ланки та їх характеристики.

 5. Організаційна структура фінансової системи як сукупність фінансових органів та інститутів.

 6. Управління фінансами, сутність, значення, суб’єкти, об’єкти управління.

 7. Законодавчі та виконавчі органи держави, їх функції в управлінні фінансами.

Рекомендована література: 22, 32, 35, 36, 40, 45, 51, 62, 67, 90, 106, 109.

Семінарське заняття №8 (2 год.) Тема заняття: Фінансове планування, фінансовий контроль та фінансове право – як складові фінансової політики і фінансового механізму План

 1. Фінансове планування: необхідність, суть, етапи, методи, принципи.

 2. Система фінансових планів, їх особливості, загальні характеристики.

 3. Фінансовий контроль, його необхідність, суть, об’єкти, види, форми, методи.

 4. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль.

 5. Органи фінансового контролю. Державна контрольно-ревізійна служба України.

 6. Поняття фінансово права, його предмет, метод, значення.

 7. Система, джерела фінансового права.

Рекомендована література: 22, 32, 35, 36, 40, 45, 51, 62, 67, 90, 106, 109.