Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Семінарське заняття №15 (2 год.) Тема заняття: Бюджетний дефіцит як економічне явище План

 1. Бюджетний дефіцит, його сутність, причини виникнення.

 2. Методи покриття бюджетного дефіциту. Сучасні шляхи подолання бюджетного дефіциту.

 3. Концептуальні підходи до бюджетного дефіциту, причин виникнення, наслідків.

 4. Економічні наслідки бюджетного дефіциту.

 5. Вплив бюджетного дефіциту на соціальну сферу.

 6. Методологія управління бюджетним дефіцитом. Особливості, проблеми управління бюджетним дефіцитом в Україні.

Рекомендована література: 2, 3, 5, 29, 30, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 109.

Змістовий модуль 3. Державний кредит та місцеві фінанси

Тема 8. Державний кредит

Семінарське заняття №16 (2 год.)

Тема занятя: Державний кредит як фінансовий інструмент формування ресурсів держави

План

 1. Економічна суть, значення, особливості державного кредиту як інструменту формування додаткових фінансових ресурсів.

 2. Види державного кредиту, внутрішній, зовнішній кредит.

 3. Емісія цінних паперів держави, їх характеристика. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств, організацій.

 4. Державний борг, його сутність, класифікація. Принципи, наслідки зростання державного боргу, Бюджетний кодекс України про граничний обсяг боргу.

 5. Джерела погашення державного боргу.

 6. Управління державним боргом, порядок його рефінансування.

Рекомендована література: 2, 3, 5, 29, 30, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 71, 72, 109.

Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

Семінарське заняття №17 (2 год.)

Тема заняття: Місцеві фінанси

План

 1. Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності регіонів.

 2. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

 3. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки.

 4. Податкове забезпечення дохідної частини місцевих бюджетів.

 5. Фінансування витрат місцевого самоврядування.

 6. Позабюджетні кошти і валютні фонди місцевого самоврядування.

Рекомендована література: 2, 3, 22, 27, 29, 30, 38, 53, 59, 61, 62, 64, 65, 85, 103.

Семінарське заняття №18 (2 год.) Тема заняття: Бюджетний федералізм і його моделі План

 1. Сутність, зміст бюджетного федералізму та фінансового вирівнювання.

 2. Американська, німецька, канадська модель бюджетного федералізму.

 3. Механізм бюджетного федералізму Росії.

 4. Принципи, проблеми удосконалення бюджетного федералізму на сучасному етапі розвитку самоврядування в Україні.

 5. Особливості міжбюджетних трансфертів в Україні як складова підтримки регіонів.

Рекомендована література: 2, 3, 22, 27, 29, 30, 38, 53, 59, 61, 62, 64, 65, 85, 103.

ІІ семестр (36 год.)

Змістовий модуль 4. Фінанси суб’єктів господарювання та соціальні позабюджетні фонди

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди.

Семінарське заняття №19 (2год.)

План

 1. Поняття, роль, класифікація державних цільових фондів. Сутність, значення, принципи, напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні.

 2. Пенсійне забезпечення – складова соціального захисту.

 3. Сутність та значення соціального страхування у разі тимчасової втрати працездатності та від нещасного випадку.

 4. Мета створення, джерела формування, напрями використання фондів соціального страхування:

а) з тимчасової втрати працездатності;

б) від нещасних випадків на виробництві.

5. Роль системи соціального захисту на випадок безробіття у розв’язані соціально - економічних проблем в Україні.

Рекомендована література: 5, 6, 7, 8, 9, 24, 35, 47, 50, 61, 62, 71, 81, 82, 89.