Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінанси для 2-го курсу.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
73.76 Кб
Скачать

Тема 12. Фінанси домогосподарств (6 год.)

 1. Фінанси домогосподарств як складова фінансової системи.

 2. Особливості фінансових відносин домашніх господарств з іншими домогосподарствами та суб’єктами фінансових відносин.

 3. Фінансові рішення домашніх господарств, особливості, їх механізм ухвалення.

 4. Характеристика випадкових доходів домашніх господарств (дарувань, спадщини, виграші в лотереї).

 5. Вплив мінімального розміру зарплати та прожиткового мінімуму на доходи домашніх підприємств.

Рекомендована література: 22, 27, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 45, 48, 61, 62, 71.

Змістовий модуль 5. Фінансовий ринок як складова фінансової системи

Тема 13. Страхування. Страховий ринок (8 год.)

 1. Форми й методи страхового захисту.

 2. Система страхових фондів.

 3. Умови страхування кредитних ризиків.

 4. Характеристика основних галузей страхування.

 5. Відрахування до запасних і резервних фондів.

 6. Організаційні форми існування страхових компаній, їх характеристика.

 7. Прибуток страхових організацій, його розподіл і використання.

 8. Вторинний страховий ринок (перестрахування і співстрахування).

 9. Формування й розвиток страхового ринку в Україні, проблеми, тенденції, перспективи.

Рекомендована література: 24, 47, 48, 56, 59, 60, 61, 62, 71, 89, 81, 82.

Тема 14. Фінансовий ринок (8 год.)

 1. Характеристика сутності, структури, особливостей функціонування міжнародних і всесвітніх фінансових ринків.

 2. Історія виникнення та еволюція фондових бірж.

 3. Правила торгівлі, види угод, порядок розрахунків на фондовій біржі.

 4. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах.

 5. Брокерські, дилерські контори.

 6. Характеристика вторинного фондового ринку України.

 7. Особливості, порядок випуску та обігу:

 • муніципальних цінних паперів;

 • облігації господарюючих суб’єктів;

 • казначейських векселів держави;

 1. Роль ДКЦПФР та Держфінпослуг у регулюванні фінансового ринку.

 2. Особливості оподаткування доходів від цінних паперів.

Рекомендована література: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 71, 81, 82, 95.

Тема 15. Фінансовий менеджмент (6 год.)

 1. Інструментарій фінансового менеджменту: фінансові методи, важелі, інструменти.

 2. Організаційно-методичне забезпечення фінансового менеджменту.

 3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

 4. Функції фінансового менеджменту суб’єкта: планування, організація, контроль, мотивація.

 5. Банківський менеджмент, менеджмент фінансового ринку, менеджмент страхового ринку як складові фінансового менеджменту: сутність, мета, особливості, завдання, функції, механізм та принципи організації.

Рекомендована література: 16, 26, 40, 43, 59, 60, 61, 75, 81, 82, 106.

Змістовий модуль 6. Фінансова безпека держави та міжнародні фінанси

Тема 16. Міжнародні фінанси (14 год.)

 1. Міжнародні фінансові потоки, міжнародні фінансові відносини, міжнародні фінанси.

 2. Валютні операції, валютний курс, конвертованість валюти.

 3. Міжнародні організації, порядок, правила їх фінансового забезпечення.

 4. Роль Багатосторонньої спеції гарантування інвестицій у розвитку міжнародних фінансів.

 5. Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів і його роль у забезпеченні стабільності міжнародних фінансових відносин.

 6. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції, мета створення, особливості функціонування, інструмент фінансування.

 7. Європейський банк реконструкції та розвитку, особливості його функціонування, функції, інструменти фінансування (прямого та опосередкованого), партнери.

 8. Європейський центральний банк, його структура, роль, інструментарій кредитно-грошової політики в рамках Європейської валютної системи.

Рекомендована література: 22, 25, 34, 37, 39, 41, 44, 45, 61, 62, 64, 69, 70, 81, 82, 98, 104, 106.