Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фін_облік_2_2003.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
594.43 Кб
Скачать

80. Розкрийте порядок синтетичний і аналітичний облік розрахунків по з/пл.

Заробітна плата - це винагорода, яку власникабо уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Оплата кожного працівника залежить від його трудового внеску і якості праці і максимальним розміром не обмежується. З одного боку оплата праці - це головне джерело прибутків робітників і підвищення їх життєвого рівня, а з іншого - основний механізм матеріального стимулювання і підвищення ефективності в-ва.

Для узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці, а також розрахунки за не отриману персоналом у встановлений термін суму по оплаті праці і використовується балансовий рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці", що має два субрахунки: 661,662

По кредитурахунка 66 відображаються нарахована працівникам п-ва основна і додаткова заробітна плата,по дебету - виплата заробітної плати, премій, допомоги, матеріальної допомоги, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими листами.

Нараховані, але не отримані персоналом підприємства у встановлений термін суми по оплаті праці відображаються по дебету субрахунку 661 і кредиту субрахунку 662. Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться по кожному працівникові, видах виплат і утримань.

Суманарахованої заробітної плати всіх працівників дорівнює обороту по кредиту синтетичного рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" за звітний період. Сума всіх утримань із заробітної плати працівників і сума виплаченої заробітної плати дорівнюватиме обороту по дебету рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці". Кредитове сальдо даного рахунка буде рівним сумі в графі розрахунково-платіжної відомості "Сума, що належить до виплати". Розмір утримань ПФ1-5% Д651К66 Соцстрах 0,5-1% Д652К66 Фонд зайнятості 0,5% Д53К66

81. Розкрийте порядок нарахування та виплати відпускних

Відпустки надаються на щорічні (основна, додаткова за роботу з шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, інші додаткові відпустки), додаткові відпустки в зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки (в зв’язку з вагітністю та пологами; по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; додаткова відпустка працівникам, які мають дітей).

Відповідно до Кодексу законів про працю (КЗпП) щорічна оплачувана відпустка надається працівника тривалістю не менше 24 календарних днів. Загальна тривалість щорічних основної і додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірських роботах, — 69 календарних днів.

При визначенні тривалості щорічних відпусток, що надаються працівникам, не враховуються святкові та неробочі дні. Згідно з КЗпП в Україні встановлено 10 святкових і неробочих днів

Тривалість відпусток визначається календарних днях, розраховуються шляхом ділення сумарного заробітку за останні 1 місяці її перед наданням відпустки на відповідну кількість календарних днів років (за винятком святкових і неробочих днів) множення отриманого результат (середньоденного заробітку) на кількість календарних днів наданої оплачуваної відпустки.

Цей розрахунок можна показати вигляді формули:В=(М/365*С)*п, де Всума відпускних; М — сумарний заробіток працівника за останні 12 місяців; 365 — кількість днів у році; С — число святкових і неробочих днів передбачених законодавством (10 днів); N —тривалість відпустки в календарних днях.

Всі виплати включаються до розрахунку середньої з/пл, тому розміри, в якому вони нараховані, без вирахування сум утриманих податків та інших стягнень. Для обліку відпускних використовують рах. Дт. 471 -К. 661 Нарахування на відпускні ПФ-31,8%. Соц.страх. -2,9%. ФЗ- 1,3. Нещасні випадки - 0,6 - 13,6 Дт.471 -Кт65. Утримання ПФ 1-5% Дт 661 Кт 651. Фонд с.с 0,5-1% якщо сума більше 483 грн. Дт661 Кт652. Фонд безробіття 0,5% Дт 661 Кт653. Податок з доходів фіз. осіб 13% Дт 661 Кт 641/3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]