Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ повний курс.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
2.75 Mб
Скачать

4.2 Види економічної діяльності

Види економічної діяльності в Україні, як і в усьому світі визначаються за «Класифікацією видів економічної діяльності» (КВЕД). Національний класифікатор в Україні вперше було створено в 1996 році, а в 2005 р. вийшла його нова редакція з метою приведення її у відповідність до нової редакції базової міжнародної статистичної Класифікації видів діяльності NACE (Rev.1.1 — 2002).

Об'єктами класифікації в КВЕД є види економічної діяльності статистичних одиниць (юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців тощо), які на вищих рівнях класифікації групуються у галузі.

В КВЕД економічна та соціальна інформації групуються у стандартний формат, який дає змогу обробляти та аналізувати значні обсяги інформації.

Класифікація видів економічної діяльності:

 1. Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

 2. Рибальство, рибництво

 3. Добувна промисловість

 4. Переробна промисловість (виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, текстильне виробництво, виробництво одягу, видавнича та поліграфічна діяльність; хімічне виробництво, металургійне виробництво, виробництво транспортних засобів тощо)

 5. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

 6. Будівництво

 7. Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

 8. Діяльність готелів та ресторанів

 9. Діяльність транспорту та зв'язку

 10. Фінансова діяльність

 11. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

 12. Державне управління

 13. Освіта

 14. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

 15. Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

 16. Діяльність домашніх господарств

 17. Діяльність екстериторіальних організацій

Основні поняття і терміни:

Економічна діяльність - процес суспільного виробництва, який спрямований на створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людей.

Праця - людська діяльність, яка спрямована на створення матеріальних і духовних благ для задоволення потреб людей, праця є усвідомленою, з визначеним кінцевим результатом.

Питання для самоконтролю:

1. Чи вірне висловлювання: «Економічна діяльність і суспільне

виробництво є словами-синонімами»:

А) так, економічна діяльність є процесом суспільного виробництва

Б) висловлювання вірне, залежно від виду економічної діяльності

В) висловлювання помилкове

2. Чи вірно, що праця і робота є словами-синонімами:

А) так, це слова-синоніми

Б) ні, праця – усвідомлена, а робота може бути механічною

В) ні – термін робота характеризує використання засобів праці

3. Яка економічна категорія характеризується: «сукупність підприємств

і організацій, що характеризуються спільністю ознак виробничо-

господарської діяльності»:

А) економічна діяльність

Б) суспільне виробництво

В) галузь

Г) всі відповіді помилкові

4. Хто з перерахованих осіб не є зайнятим економічною діяльністю:

А) військовослужбовець Б) найманий робітник

В) державний службовець Г) домогосподарка

Д) фермер Е) жінка в декретній відпустці

5 Хто з перерахованих осіб є зайнятим економічною діяльністю:

А) домогосподарка Б) учень 5 класу

В) пенсіонер, який не працює Г) безпритульний

Д) волонтер, що надає моральну допомогу безпритульним

Е) військовослужбовець строкової служби

Заняття 5

Лекція 5 Промислове виробництво, витрати виробництва і прибуток

В результаті вивчення теми студенти повинні:

Знати: сутність і структуру промислового виробництва; сутність витрат виробництва, прибутку і доходу підприємства

Вміти: аналізувати сутність промислового виробництва; обчислювати витрати, прибуток, доход підприємства

Рекомендована література:

[1, с.213-259]

[2, с.207-212]

[4, 187-204]

План:

5.1 Промислове виробництво, промисловий капітал і його рух.

5.2 Витрати виробництва.

5.3 Сутність промислового прибутку, його норма і маса.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.