Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аграрне_КМС_оконч.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
562.69 Кб
Скачать

2.2.4. Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Аграрне право як комплексна галузь права. Джерела аграрного права Теоретичні завдання

(кількість балів за одне завдання – 2,1)

 1. Поняття, предмет, методи, принципи аграрного права.

 2. Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.

 3. Аграрні правовідносини: суб'єкт, об'єкт, зміст та види аграрних правовідносин.

 4. Основні правові форми актів аграрного законодавства та їхня характеристика.

 5. Закони України, локальні нормативні акти як джерела аграрного права.

Практичні завдання

 1. Складіть перелік нормативно-правових актів (не менше 5), які регулюють:

(кількість балів за одне завдання – 3,2,1)

 • сільськогосподарські організаційно-управлінські відносини;

 • сільськогосподарські майнові відносини;

 • сільськогосподарські земельні відносини;

 • сільськогосподарські трудові відносини.

 1. Складіть перелік нормативно-правових актів (не менше 5), які регулюють:

(кількість балів за одне завдання – 5,4,3)

 • правовий статус сільськогосподарських кооперативів;

 • правовий статус фермерських господарств;

 • правовий статус сільськогосподарських товариств;

 • правовий статус державних сільськогосподарських підприємств.

Заняття проводиться шляхом обговорення запропонованих теоретичних питань та перевірки виконання практичних завдань.

Навчальна література: 1-5.

Нормативно-правові акти: 1, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 24, 37, 38, 39, 41, 47, 52.

Тема 2. Правовий статус сільськогосподарських підприємств.

Правовий статус фермерських господарств й особистих селянських господарств

Теоретичні завдання

(кількість балів за одне завдання – 2,1)

 1. Поняття, особливості і види сільськогосподарських підприємств.

 2. Правовий статус сільськогосподарських товариств і кооперативів.

 3. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств.

 4. Особливості реорганізації, ліквідації, банкрутства сільськогосподарських підприємств.

 5. Правовий статус фермерських господарств і особистих селянських господарств.

Практичні завдання

1. Вкажіть послідовність дій при:

(кількість балів за одне завдання – 3,2,1)

- ліквідації сільськогосподарського виробничого кооперативу за ініціативою засновників;

- банкрутстві фермерського господарства;

- реорганізації сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю при перевищенні максимальної кількості засновників;

- організації особистого селянського господарства мешканцем міста.

2. Вирішіть задачі:

(Кількість балів за одне завдання – 5,4,3)

1). Сільськогосподарський виробничий кооператив, фермерське господарство і ТОВ вирішили виступити засновниками сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Для цього були зібрані установчі збори, прийнятий Статут кооперативу, і весь пакет документів переданий державному реєстратору, однак останній відмовив у реєстрації кооперативу на підставі того, що для затвердження Статуту необхідно зібрати загальні збори членів кооперативу.

Чи правомірна відмова реєстратора.

Дайте правову оцінку ситуації.

Підготуйте проект частин статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, в яких визначаються загальні відомості, у тому числі предмет і мета діяльності, склад засновників кооперативу; органи управління та їх компетенція; питання реорганізації та ліквідації.

2). Громадянин Корягін – житель м. Дружківки успадкував у селі будинок, тому ним і його родиною було прийняте рішення про переїзд на постійне місце проживання в сільську місцевість і створення там фермерського господарства. У зв'язку з цим гр. Корягін звернувся до юридичної фірми з проханням роз'яснити наступні питання:

Чи встановлені спеціальні умови створення фермерського господарства?

Який порядок надання громадянам земельних ділянок для створення фермерського господарства?

Чи передбачені обмеження розмірів земель фермерського господарства?

Підготуйте письмову консультацію за даними питанням.

Підготуйте проект частин статуту фермерського господарства, в яких визначаються загальні відомості, у тому числі предмет і мета діяльності, склад засновників; питання управління; реорганізація та ліквідація.

3). Правління сільськогосподарського виробничого кооперативу вирішило створити сільськогосподарське ТОВ, у зв'язку з чим голова правління звернувся до юридичної консультації і просив роз'яснити, як правильно це оформити, яким нормативним актом варто керуватися, які документи слід для цього підготувати.

Якими нормативними актами регулюється правовий статус перерахованих вище сільськогосподарських підприємств?

Чи має право зазначений орган підприємства приймати рішення про створення ТОВ?

Підготуйте письмову консультацію.

Підготуйте проект частин статуту сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю, в яких визначаються загальні відомості, у тому числі предмет і мета діяльності, склад засновників товариства; органи управління та їх компетенція; питання реорганізації та ліквідації.

4). Іванов, Петров і Сидоров вирішили створити сільськогосподарське підприємство, у зв'язку, з чим звернулися в юридичну консультацію і просили роз'яснити, які види сільськогосподарських підприємств існують, якими нормативними актами варто керуватися при виборі виду сільськогосподарського підприємства, які документи необхідно для цього підготувати.

Підготуйте письмову консультацію з перерахованих питань.

Підготуйте проект частин статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу, в яких визначаються загальні відомості, у тому числі предмет і мета діяльності, склад засновників кооперативу; органи управління та їх компетенція; питання реорганізації та ліквідації.

5). ВАТ, ФГ і працівники сільського господарства вирішили об'єднатися для створення нового суб'єкта господарювання. Для цього вони звернулися в юридичну фірму з проханням дати роз'яснення з наступних питань:

Які види підприємств вони можуть створити?

Чим відрізняється порядок створення кожного з них?

Які документи необхідні для державної реєстрації сільськогосподарських підприємств і який їхній зміст?

Підготуйте письмову консультацію з перерахованих питань.

6). До юрисконсульта спілки фермерів Донецької області звернувся працівник сільськогосподарського ТОВ Ясинуватського району Петров із проханням надати йому допомогу в створенні фермерського господарства на території Волноваської районної ради.

Вкажіть порядок створення фермерського господарства.

Назвіть документи, необхідні для створення фермерського господарства.

Опишіть послідовність процедури створення.

Підготуйте письмову консультацію з перерахованих питань.

7). Сільськогосподарське АТ і державне племінне господарство вирішили створити сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Ними були проведені установчі збори, прийнятий статут кооперативу, після чого документи були подані державному реєстратору для реєстрації нового підприємства. Однак державний реєстратор відмовився зареєструвати створений ними сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

Обґрунтуйте, чи правомірна відмова реєстратора?

Вкажіть умови створення сільськогосподарського кооперативу?

Визначте особливості правового статусу державних сільськогосподарських підприємств порівняно з іншими суб’єктами господарювання?

8). У статуті сільськогосподарського виробничого кооперативу, поданого для державної реєстрації кооперативу, містяться такі положення:

1) порядок вступу та виходу з кооперативу визначається правлінням;

2) розміри і порядок внесення вступного та пайового внесків має визначатися у кожному конкретному випадку залежно від матеріального стану претендента;

3) особи, які виключені з кооперативу, не можуть бути повторно до нього прийняті.

Державний реєстратор відмовив у реєстрації цього кооперативу.

Проаналізуєте правомірність наведених положень статуту. Дайте правову оцінку рішенню державного реєстратора. Підготуйте відповідь від його імені.

Заняття провадиться шляхом обговорення виконання практичних завдань: студент коротко викладає завдання, подає його вирішення, обґрунтовуючи теоретичні положення, посилаючись на відповідні правові норми, що регулюють дані відносини.

Навчальна література: 1-5.

Нормативно-правові акти: 1, 5, 6, 7, 10, 24, 31, 36, 37, 38, 39, 45.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.