Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аграрне_КМС_оконч.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
562.69 Кб
Скачать

Тема 6. Правовий режим майна і земель у сільському господарстві

Поняття і класифікація майна сільськогосподарських підприємств. Джерела формування майна сільськогосподарських підприємств. Правовий режим майна державних сільськогосподарських підприємств, аграрних господарських товариств і сільськогосподарських кооперативів. Орендні майнові правовідносини. Гарантії і захист майнових прав сільськогосподарських підприємств.

Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення як об'єкта правового регулювання. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення. Землі сільськогосподарських підприємств. Правовий режим земельної частки (паю). Права й обов'язки сільськогосподарських землекористувачів. Правові основи орендного користування землями сільськогосподарського призначення. Особливості права при виробництві сільськогосподарської продукції.

Змістовний модуль 2. Особлива частина.

Тема 7. Правове регулювання виробничо-господарської і фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

Поняття і зміст виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, її правове регулювання. Принципи й умови здійснення виробничо-господарської діяльності. Права й обов'язки сільськогосподарських підприємств з організації виробничо-господарської діяльності. Спеціалізація і концентрація сільськогосподарських підприємств. Правове регулювання діяльності підсобних підприємств і промислів сільськогосподарських підприємств.

Правове регулювання фінансових відносин сільськогосподарських підприємств. Внутрішні і зовнішні фінансові відносини сільськогосподарських підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Правові основи оподаткування, кредитування, розрахунково-касових операцій сільськогосподарських підприємств.

Тема 8. Правове регулювання окремих видів сільськогосподарської діяльності

Нормативно-правові акти, що регулюють здійснення тваринництва. Державна підтримка тваринництва. Скотарство і птахівництво як основні напрямки тваринництва, їхня правова регламентація. Правове регулювання племінної справи у тваринництві. Правове регулювання здійснення рибництва і рибальства. Правове регулювання бджільництва. Правове регулювання ветеринарного обслуговування.

Нормативно-правові акти, що регулюють здійснення рослинництва. Правове регулювання і державна підтримка діяльності сільськогосподарських підприємств з виробництва зерна. Правове регулювання діяльності з виробництва цукру; правовий статус бурякоцукрового комплексу. Правове регулювання насінництва. Заходи правової охорони прав на сорти рослин.

Тема 9. Правове забезпечення безпечності і якості сільськогосподарської продукції

Поняття безпечності і якості продуктів харчування і продовольчої сировини. Показники безпечності і якості сільськогосподарської продукції. Органи державного регулювання безпечності і якості сільськогосподарської продукції, їхні функції. Заходи щодо забезпечення безпечності і якості сільськогосподарської продукції. Документи, які підтверджують безпечність і якість продуктів харчування і продовольчої сировини. Права й обов'язки суб'єктів господарювання щодо забезпечення безпечності і належної якості сільськогосподарської продукції в процесі її виробництва, переробки і реалізації. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює безпечність і якість продуктів харчування і продовольчої сировини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.