Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аграрне_КМС_оконч.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
562.69 Кб
Скачать

Тема 4. Державне регулювання сільського господарства Теоретичні завдання

(кількість балів за одне завдання – 2,1)

 1. Поняття, принципи і задачі державного регулювання сільського господарства.

 2. Форми і методи державного регулювання сільського господарства.

 3. Заходи державного регулювання сільськогосподарської діяльності.

 4. Органи державного регулювання, їхні повноваження.

 5. Органи державного контролю та інспекції в сільському господарстві.

Практичні завдання

1. Підготуйте схему:

(кількість балів за одне завдання – 3,2,1)

 • система органів загального та спеціального контролю за здійсненням сільськогосподарської діяльності;

 • інспекції в сільському господарстві та їх повноваження.

 • засоби державного планування сільськогосподарської діяльності;

 • система податків і зборів сільськогосподарських підприємств.

2. Складіть перелік з посиланням на нормативно-правові акти:

(кількість балів за одне завдання – 3,2,1)

 • видів сільськогосподарської діяльності, що ліцензується;

 • сільськогосподарської продукції – об’єктів державного цінового регулювання;

 • сільськогосподарської продукції – об’єктів обов’язкового страхування;

 • сільськогосподарської продукції, що звільняється від патентування.

 1. Надайте консультацію :

(кількість балів за одне завдання – 2,1)

1). Здійснюючи перевірку внутрішньогосподарського землевпорядкування сільськогосподарського виробничого кооперативу, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації виявило, що кооператив не дотримується правил обробки ґрунту, використання добрив, не використовує систему агротехнічних і організаційно-господарських заходів. Усе це негативно вплинуло на стан сільськогосподарських угідь. Крім цього, були виявлені порушення зоотехнічних правил. З урахуванням цього управління агропромислового розвитку райдержадміністрації прийняло рішення: голові кооперативу винести догану за виявлені недоліки в організації сільськогосподарського виробництва, зобов'язати кооператив раціонально й ефективно використовувати землі, головного зоотехніка звільнити з посади. Голова і зоотехнік кооперативу не погодилися з висновками комісії і звернулися до адвоката за консультацією.

2). Жителі села Андріївка після ліквідації колективного сільськогосподарського підприємства одержали майнові і земельні паї. З використанням даного майна і земельних ділянок деякі жителі села самостійно чи шляхом об'єднання, здійснювали діяльність з виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, пенсіонери переважно здавали майнові і земельні паї в оренду. Однак обласне управління агропромислового розвитку з метою здійснення заходів для державної підтримки і захисту товаровиробників видало наказ про обов'язкове створення на базі колишніх КСП сільськогосподарських виробничих кооперативів. Контроль за створенням сільськогосподарських кооперативів був покладений на управління агропромислового розвитку райдержадміністрації. Деякі жителі села Андріївка не погодилися виконувати даний наказ і звернулися в юридичну консультацію.

3). Державна податкова інспекція у Волноваському районі після проведення планової перевірки сільськогосподарського ТОВ виявила порушення в деяких договорах на постачання виробленої сільськогосподарської продукції. Порушення стосувалися встановлення ціни товару, що поставляється, оскільки вона була визначена за згодою сторін, у той час як на даний вид товарів діяли державно встановлені ціни. Керівництво сільськогосподарського ТОВ не погодилося з виявленими порушеннями і звернулося у юридичний відділ районного управління агропромислового розвитку з наступними питаннями.

Як здійснюється державне регулювання цін на сільськогосподарську продукцію?

Хто встановлює державні ціни на сільськогосподарську продукцію?

Чи маються в даній ситуації порушення з боку сільськогосподарського ТОВ?

4). Голова районної державної адміністрації доручив довести до всіх сільськогосподарських товаровиробників району, що «з метою забезпечення продовольчої безпеки дозволяється укладати договори на реалізацію сільськогосподарської продукції (у тому числі майбутньої) тільки після обов'язкової здачі державному заготівельному підприємству визначеної кількості найменувань сільськогосподарської продукції (перелік найменувань і розрахунок кількості додається). Виконувати вже укладені договори треба тільки після виконання плану по здачі сільськогосподарської продукції». Декілька фермерів склали звернулися за юридичною консультацією щодо реалізації права вільного розпорядження виробленою сільськогосподарською продукцією.

Заняття проводиться шляхом обговорення питань, передбачених планом заняття, виявлення найбільш ефективних форм і методів державного регулювання, факторів, що впливають на його ефективність. Далі розглядаються підготовлені документи за запропонованими питаннями теми: студент коротко викладає зміст ситуації, роз'яснює її рішення, обґрунтовуючи теоретичні положення, посилаючись на відповідні правові норми, що регулюють дані відносини.

Навчальна література: 1-5.

Нормативно-правові акти: 1, 5, 6, 21, 22, 23, 32, 42, 44, 46, 47, 51, 52, 61, 63, 66, 68.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.