Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Аграрне_КМС_оконч.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
562.69 Кб
Скачать

Тема 6. Правове регулювання виробничо-господарської і фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств Теоретичні завдання

(кількість балів за одне завдання – 2,1)

    1. Поняття, принципи і зміст виробничо-господарської діяльності.

    2. Організаційно-правові форми планування діяльності сільськогосподарських підприємств.

    3. Правове регулювання спеціалізації і концентрації сільськогосподарських підприємств,

    4. Правові основи фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

    5. Правові основи кредитування сільського господарства.

Практичні завдання

1. Вкажіть послідовність дій при:

(кількість балів за одне завдання – 3,2,1)

 • зміні основного виду діяльності;

 • переході з загальної системи оподаткування на фіксований сільськогосподарський податок;

 • організації підсобного виробництва з виробництва цегли;

 • отриманні середнього строкового кредиту для відновлення основних фондів.

2. Вирішіть задачі:

(кількість балів за одне завдання – 5,4,3)

1). ФГ, сільськогосподарський виробничий кооператив і ТОВ вирішили створити обслуговуючий кооператив з ремонту сільськогосподарської техніки. На установчих зборах вони визначили напрямки діяльності кооперативу, серед яких здійснення оптової і роздрібної торгівлі запчастинами для сільськогосподарської техніки і надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки не членам кооперативу, що і записали у статуті.

Державний реєстратор відмовився зареєструвати статут через його невідповідність законодавству.

Дайте правову оцінку рішенням учасників даної ситуації.

Підготуйте письмову консультацію сільськогосподарським підприємствам.

2). Громадянин Іванов, його дружина і син після ліквідації КСП одержали земельну ділянку на праві приватної власності загальною площею 6 га і вирішили створити ФГ. До державної реєстрації Голова майбутнього господарства Іванов від імені ФГ купив норок, лисиць і вирішив побудувати звіроферму. Половину земельних угідь Голова господарства вирішив засіяти ячменем, щоб надалі обмінювати його на м'ясо для годування тварин. Залишки земельної ділянки було вирішено засіяти лікарськими травами і рослинами. На реалізацію своєї продукції Іванов уклав договори від імені ФГ із різними контрагентами. Після чого Іванов звернувся до державного реєстратора із заявою про створення ФГ.

Проаналізуйте правовий режим земель ФГ.

Які правові наслідки дій громадянина Іванова?

Підготуйте письмову консультацію з вказаних питань.

3). Директор науково-дослідного інституту передав безкоштовно, у порядку взаємодопомоги ТОВ, з яким у інституту склалися тривалі господарські зв'язки, списаний трактор, дві тонни насіння елітного сорту пшениці і дрібний сільськогосподарський інвентар, що інституту був не потрібний. Райдержадміністрація визнала дії директора неправомірними, і вважаючи, що він неправомірно розпорядився майном інституту, звільнила його з посади. Одночасно була дана вказівка бухгалтерії при здійсненні розрахунку з колишнім директором утримати з його заробітної плати 1000 грн. для відшкодування заподіяних державі збитків.

Вважаючи дії райдержадміністрації і бухгалтерії незаконними, директор науково-дослідного інституту звернувся до суду для захисту його порушених прав.

Проаналізуйте дії директора і райдержадміністрації.

Підготуйте проект рішення суду по даній справі.

4). У Статуті виробничого сільськогосподарського кооперативу видом діяльності зазначене виробництво і продаж зернових, соняшника й інших культур. У зв'язку з плануванням діяльності кооперативу на наступний виробничий рік, голова кооперативу на загальних зборах доклав, що за минулий рік кооператив не одержав запланованого прибутку від реалізації зернових культур і соняшника, тому запропонував: побудувати маслобійню; вирощувати овочі і побудувати завод для їхньої переробки. Загальні збори затвердили ці пропозиції, але виникла необхідність юридичного оформлення такого рішення.

Проаналізуйте права й обов'язки кооперативу з організації і планування виробництва в основних галузях сільського господарства.

Підготуйте виписку з протоколу рішення загальних зборів по зазначеному питанню.

5). Збори учасників ТОВ вирішили ліквідувати рільничу бригаду № 3, її землі передати в оренду родині Сич, що проживає в селі, для вирощування баштових культур за договором з ТОВ. У результаті таких змін мало місце скорочення робочих місць в основній галузі ТОВ – рослинництві. Для забезпечення вивільнених робітників працею, дирекція ТОВ вирішила створити комунально-побутовий комбінат для поліпшення обслуговування односільчан.

Однак райвиконком попередив, що створення такого комбінату є порушенням діючого законодавства, оскільки ТОВ є сільськогосподарським підприємством. Генеральний директор ТОВ звернувся за юридичною консультацією.

Визначите межі господарської правосуб'єктності сільськогосподарського ТОВ і можливість на законних підставах займатися побутовим обслуговуванням населення.

Підготуйте письмову юридичну консультацію ТОВ.

6). Загальні збори учасників ТОВ затвердили перспективний план розвитку товариства, у якому передбачено будівництво маслозаводу, заводу по консервуванню м'яса й овочів, а також майстерень по виготовленню меблів. Крім того загальні збори зобов’язали директора ТОВ організувати виробництво для продажу на ринку плетених кошиків, віників і бочкової тари, що виробляються в господарстві.

Директор звернувся за консультацією в юридичну фірму про юридичне оформлення реалізації такого рішення.

Які основні і допоміжні галузі виробництва вправі розвивати сільськогосподарське ТОВ як суб'єкт аграрно-підприємницької діяльності?

Підготуйте письмову консультацію сільськогосподарському ТОВ.

7). Семенов після реєстрації ФГ звернувся до комерційного банку за одержанням кредиту для будівництва житлового будинку і сільськогосподарських будівель. Банк відмовив йому в наданні кредиту, посилаючись на те, що вільних засобів на даний момент не має. Семенов звернувся до адвоката за консультацією.

З яких засобів здійснюється підтримка ФГ?

Дайте правову оцінку ситуації.

Підготуйте письмову консультацію Семенову.

Заняття проводиться шляхом обговорення теоретичних та практичних завдань, підготовлених консультацій та проектів документів: студент коротко викладає зміст завдання, роз'яснює його вирішення, обґрунтовуючи теоретичні положення, посилаючись на відповідні правові норми, що регулюють дані відносини.

.

Навчальна література: 1-5.

Нормативно-правові акти: 1, 6, 7, 9, 10, 17, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 41, 45.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.