Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Головне.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
113.55 Кб
Скачать

1.Предмет,об*єкт і методи дисципліни «Економіка праці»

У системі наук про працю існують відносно самостійні, але тісно пов’язані між собою дисципліни: економіка праці, соціологія праці, організація праці, нормування праці, ринок праці та ін. Їх об’єднує об’єкт дослідження – праця. Але кожна з них має свій предмет дослідження, котрий показує, який із аспектів об’єкта вони вивчають.

Предметом вивчення економіки праці служать економічні відносини, що виникають при використанні праці. Вони охоплюють проблеми ринку праці, оцінки ефективності трудової діяльності, організації, нормування та оплати праці, її планування й аналізу.

Предметом вивчення праці є соціальні відносини і процеси у сфері праці. Соціальні відносини визначаються подібністю і різницею соціального положення, інтересів і трудової поведінки різних соціальних груп і окремих робітників. Соціальні процеси – це те, що відбувається в середині соціальної групи, колективу, серед окремих робітників і що формує або змінює їх стан та соціальне положення.

Перехід до ринкової економіки в Україні привів до корінних змін соціальних відносин, до серйозних перетворень у соціально-трудовій сфері. Вони зачіпають інтереси усіх людей і суб’єктів цих відносин (найманих робітників, роботодавців, держави), що носять іноді протилежний характер. Виникає необхідність комплексного і системного розгляду цих питань. Таку можливість дає вивчення курсу „Економіка праці і соціально-трудові відносини”, об’єктом дослідження якого є праця. Праця – це основа існування людей. Вона визначає місце людини в суспільстві і служить однією з форм її самовираження і самоактуалізації, тому праця повинна бути організована таким чином, щоб адекватно відображати особливості людини і забезпечувати їй відповідну оплату.

Особливості праці як об’єкта дослідження і вивчення полягають у тому, що, по-перше, праця повинна бути ефективною, раціональною і економічно організованою; по-друге, праця – це головна умова життєдіяльності не тільки людини, а й суспільства в цілому, один із чинників функціонування “організації”; по-третє, в процесі праці формується система соціально-трудових відносин на рівні народного господарства, регіону, фірми і окремих індивідів.

Предметом вивчення запропонованого курсу є закономірності та способи формування і ефективного використання ресурсів праці. Методологічною основою – діалектичний метод. Його суть полягає у тому, що всі явища і процеси в галузі суспільної організації праці і соціально-трудових відносин необхідно розглядати у взаємозв’язку та взаємодії.

Для управління процесами праці використовують економічні, адміністративні і соціально-психологічні методи. Економічні методи пов’язані з використанням засобів та інструментів, що стимулюють економічну зацікавленість в досягненні високих результатів праці і ефективного використання її ресурсів. Інструментами економічних методів виступають важелі та стимули – ціни, податки, кредити, фінансові пільги і санкції, стимули й мотиви до праці тощо. Адміністративні – це прямі методи управління з боку держави. Вони направлені на збалансованість інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин. Інструментами адміністративних методів виступають закони, нормативні акти, вказівки, розпорядження. Вони виступають у якості державної директиви, обов’язкові для виконання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.