Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Горпенюк.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
22.07.2019
Размер:
159.74 Кб
Скачать

1.VHDL спроектована для всього спектру потреб, які виникають в процесі проектування. По перше, вона дозволяє описати структуру проекту, тобто його поділ на складові частини та їх взаємозв’язок. По друге, вона дозволяє описати функцію проекту використовуючи подібні до мови програмування форми. По третє, як результат, вона дозволяє змоделювати проект перед початком виготовлення, так що проектувальники можуть швидко порівняти альтернативи та перевірити правильність функціонування без затримки та витрат на апаратне макетування.

Процес проектування цифрових схем

В найбільш спрощеному вигляді процес проектування цифрових систем можна представити в вигляді наступної схеми.

Як видно, засоби моделювання використовуються на всіх етапах для перевірки результатів розробки та проведення відповідних змін, доробок, уточнень.

2.1 Процес проектування цифрових схем

В найбільш спрощеному вигляді процес проектування цифрових систем можна представити в вигляді наступної схеми (рис.2.1).

Як видно, засоби моделювання використовуються на всіх етапах для перевірки результатів розробки та проведення відповідних змін, доробок, уточнень.

2. Рівні проектування НВІС

Надвелика інтегральна схема

(НВІС) — інтегральна мікросхема зі ступенем інтеграції понад 1000 елементів в кристалі.

Використовується в різних аналогових та цифрових елементах автоматики, вимірювальної та обчислювальної техніки.

Рівні проектування

  • Логічний — логічна схема (логічні інвертори, елементи АБО-НЕ, І-НЕ тощо).

  • Схемо- і системотехнічний рівень — схемо- і системотехнічна схеми (тригери, компаратори, шифратори, дешифратори, АЛП тощо).

  • Електричний — принципова електрична схема (транзистори, конденсатори, резистори тощо).

  • Фізичний — методи реалізації одного транзистора (чи невеликої групи) у вигляді легованих зон на кристалі.

  • Топологічний — топологічні фотошаблони для виробництва.[Прим. 1]

  • Програмний рівень — дозволяє програмістові програмувати (для мікроконтроллерів і мікропроцесорів) модель, що розробляється, використовуючи віртуальну схему.

Нині велика частина інтегральних схем проектується за допомогою спеціалізованих САПР, які дозволяють автоматизувати і значно прискорити виробничі процеси, наприклад, отримання топологічних фотошаблонів.

3. основні класи IP-адрес

IP-адреса має довжину 4 байти і звичайно записується у вигляді чотирьох чисел, що представляють значення кожного байта в десятковій формі, і розділених крапками,наприклад:

128.10.2.30 - традиційна десяткова форма представлення адреси, 10000000 00001010 00000010 00011110 - двійкова форма представлення цього ж адреси. На малюнку 3.1 показана структура IP-адреси.

Класс А

0

N сети

N узла

Класс В

1

0

N сети

N узла

Класс С

1

1

0

N сети

N узла

Класс D

1

1

1

0

адрес группы multicast

Класс Е

1

1

1

1

0

зарезервирован

Адреса складається з двох логічних частин - номера мережі і номери вузла в мережі.Яка частина адреси відноситься до номера мережі, а яка до номера вузла, визначається значеннями перших бітів адреси: Якщо адреса починається з 0, то мережу відносять до класу А, і номер мережі займає один байт, інші 3 байти інтерпретуються як номер вузла в мережі. Мережі класу А мають номери в діапазоні від 1 до 126. (Номер 0 не використовується, а номер 127 зарезервований для спеціальних цілей, про що буде сказано нижче.) У мережах класу А кількість вузлів повинно бути більше 216, але не перевищувати 224. Якщо перші два біти адреси рівні 10, то мережа відноситься до класу В і є мережею середніх розмірів з числом вузлів 28 - 216. У мережах класу В під адреса мережі і під адресу сайту відводиться по 16 бітів, тобто по 2 байти. Якщо адреса починається з послідовності 110, то це мережа класу С з числом вузлів не більше 28. Під адреса мережі відводиться 24 біти, а під адреса вузла - 8 бітів. Якщо адреса починається з послідовності 1110, то він є адресою класу D і позначає особливий, груповий адреса - multicast. Якщо в пакеті як адресу призначення вказана адреса класу D, то такий пакет повинні отримати всі вузли, яким визначено цю адресу. Якщо адреса починається з послідовності 11110, то це адреса класу Е, він зарезервований для майбутніх застосувань. У таблиці наведено діапазони номерів мереж, відповідних кожному класу мереж.

Класс

Наименьший адрес

Наибольший адрес

A

01.0.0

126.0.0.0

B

128.0.0.0

191.255.0.0

C

192.0.1.0.

223.255.255.0

D

224.0.0.0

239.255.255.255

E

240.0.0.0

247.255.255.255

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.