Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Informacijni.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
261.63 Кб
Скачать

9. Електронний підпис

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) (Digital signature) — вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. Надійний засіб електронного цифрового підпису — засіб електронного цифрового підпису, що має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. Одним із елементів обов'язкового реквізиту є електронний підпис, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник з електронним цифровим підписом автора.

Електронний цифровий підпис є складовою частиною інфраструктури відкритих ключів.

11. Інформаційна система підтримки прийняття рішень.

СППР - сукупність процедур по обробці даних та суджень, що допомагають керівникам підприємств у прийнятті рішень, заснованих на використанні моделей СППР-інтерактивні автоматизовані системи, що допомагають тим, хто приймає рішення, використовувати дані та моделі для розв'язання слабкоструктурованих проблем. СППР-система, що забезпечує користувачам доступ до даних і/або моделей, таким чином вони можуть приймати кращі рішення. Конструкція СППР суттєво залежить від типу задач, для розв'язання яких вона розробляється, доступних даних, інформації та знань, а також від користувачів системи. Проте, можна навести певні елементи та характеристики, загальновизнані у якості частин СППР: СППР - у більшості випадків - це інтерактивна автоматизована система, що допомагає користувачу (ЛПР) використовувати дані та моделі для ідентифікації та розв'язання задач та прийняття рішень. Система повинна мати можливість роботи з інтерактивними запитами, що мають досить просту для вивчення мову запитів. СППР має такі чотири основні характеристики: СППР використовує і дані, і моделі; СППР призначені для допомоги менеджерам під час прийняття рішень для слабкоструктурованих та неструктурованих задач; Вони підтримують, а не замінюють, прийняття рішень менеджерами; Мета СППР — підняття ефективності рішень; Turban запропонував перелік характеристик ідеальної СППР (він має мало спільних елементів із визначенням, що наведене вище). Ідеальна СППР: Оперує зі слабкоструктурованими рішеннями. Призначена для ЛПР різного рівня; Може бути пристосована для групового та індивідуального використання;Підтримує як взаємозалежні, так і послідовні рішення; Підтримує три фази процесу рішення: інтелектуальну частину, проектування та вибір;Підтримує різноманітні стилі та методи рішення, що може бути корисно під час розв'язання задачі групою ЛПР; Є гнучкою і адаптується до змін як організації, так і свого середовища. Проста у використанні та модифікації; Підвищує ефективність процесу прийняття рішень; Дозволяє людині керувати процесом прийняття рішень за допомогою комп'ютера, а не навпаки; Підтримує еволюційне використання і легко адаптується до вимог, що змінюються; Може бути легко побудована, якщо може бути сформульована логіка конструкції СППР; Підтримує моделювання; Дозволяє використовувати знання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]