Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Informacijni.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
261.63 Кб
Скачать

37. Само-тур

Система "САМО-Тур" - програмний комплекс для автоматизації туроператора. Програма враховує всі технологічні операції туроператорської діяльності. Основні можливості програми: -опис послуг, що надаються туристам: готелів, транспорту, страхування, візової підтримки, додаткових послуг; -квотування послуг: номерів готелів, місць транспорту і місць туру; -створення турпакетів з різного набору послуг, розрахунок прайс-листа і підготовку їх до друку;-оформлення заявок туристів; -підготовка документів туриста: ваучер, квиток, страховий поліс, анкета для оформлення візи, путівка ТУР-1 та ін; -підготовка заявок партнерам для бронювання і підтверджень покупцям (турагентствам); -облік платежів покупців і розрахунків з партнерами за надані послуги; -формування підсумкових звітів і списків: для готелів, для авіакомпаній, для Посольств, для страхових компаній; -статистичний аналіз.

38. Аіст – 2.5

«АІСТ - 2.5» розроблена АТ «Рада з туризму і екскурсій Санкт-Петербурга». Функції:-ведення бази даних по туристичним маршрутам і додаткових послуг;-ведення розкладів відправлення груп і квот місць в готелях;-калькуляція турів;-автоматизований облік оплати путівок;-ведення бухгалтерського обліку та звітності. Програма інтегрована з поштовою службою мережі Інтернет «Лелека - 2.5» розроблена АТ «Рада з туризму і екскурсій Санкт-Петербурга». Функції:-ведення бази даних по туристичним маршрутам і додаткових послуг;-ведення розкладів відправлення груп і квот місць в готелях;-калькуляція турів;-автоматизований облік оплати путівок;-ведення бухгалтерського обліку та звітності. Програма інтегрована з поштовою службою мережі Інтернет.

1. Предмет та основні поняття інформаційних технологій.

Інформаці́йні технології — cукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси, тобто процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, тиражування інформації та процедури доступу до неї. Інформаційні технології — сукупність методів, виробничих і програмно-технологічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збирання, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації. Інформаційні технології призначені для зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів. Інструментарій інформаційної технології — один або декілька взаємопов'язаних програмних продуктів для певного комп'ютера, технологія роботи, за допомогою яких користувач досягає поставленої мети. Предмет іт як науки складають: апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки; програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки; засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення; засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами. Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання. Історія розвитку інформаційних технологій може бути розбита на кілька етапів. Перший етап - це ручна технологія збору та обробки інформації, що панувала до другої половини XIX ст. Основними інструментами в той час були перо, чорнило і найпростіші рахункові апарати, а засоби комунікації були представлені у формі кур'єрської та поштового зв'язку. В кінці XIX в. почався етап механічної технології. До цього часу відноситься створення друкарської машинки, телефону, які суттєво змінили технологію обробки інформації та організаційну структуру підприємств. З появою електронних друкарських машинок, копіювальних машин і диктофонів в 40-60-х рр.. XX ст. зв'язується етап електронної технології. Масове виробництво електронно-обчислювальних машин в 60-х гт. і їх широке проникнення в усі сфери діяльності є початком нової комп'ютерної інформаційної технології. Особливо успішно ця технологія почала впроваджуватися з 70-х рр.., Коли були створені персональні електронно-обчислювальні машини. За ступенем автоматизації можна виділити ручні, автоматизовані й автоматичні інформаційні технології. Історично першими були так звані ручні інформаційні технології, в яких всі процедури по збору, обробці і передачі інформації здійснювалися вручну. Однак сучасний рівень розвитку бізнесу пред'являє принципово нові вимоги до інформаційного обслуговування, у тому числі забезпечення швидкості передачі інформації, її актуальності, достовірності та своєчасності надання кінцевому користувачеві. Поява нових технологій організації інформаційних процесів пов'язано насамперед з використанням комп'ютерних технологій. Інформаційні технології, застосовувані в галузі управління технологічними процесами, можуть бути реалізовані у вигляді повністю автоматичних інформаційних систем. В цьому випадку автоматизовані всі процедури реєстрації, збору, передачі, обробки інформації, а також вироблення управляючих впливів, за допомогою яких здійснюється управління технічної системою. Такі автоматичні інформаційні технології використовуються зазвичай у виробничих системах. Зокрема, до цього класу інформаційних систем можна віднести так звані інтелектуальні будівлі, в яких автоматизовані процеси технічної експлуатації будівлі, в тому числі процеси теплопостачання, освітлення, кондиціонування і т.п. В системах організаційного управління найбільш поширені автоматизовані інформаційні технології, в яких вироблення керуючого впливу покладена на людину - особа, яка приймає рішення (ЛПР). До таких систем відносяться практично всі інформаційні системи, що використовуються в галузі соціально-культурного сервісу і туризму. Сучасні інформаційні системи складаються з декількох видів забезпечують підсистем, до яких відносяться: технічне, програмне, інформаційне, організаційне, правове та ергономічне забезпечення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]