Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Informacijni.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
261.63 Кб
Скачать

24. Система автоматизації управлінням ресторанного бізнесу та сфери розваг.

Зі зростанням чисельності ресторанів стрімко посилюється і конкуренція, що неминуче призводить до необхідності ефективно і раціонально використовувати наявні ресурси. У цих умовах для успішного ведення бізнесу необхідно інвестувати в засоби та інструменти його підтримки і розвитку. Один з основних інструментів розвитку ресторанного бізнесу - це сучасна система автоматизації ресторанів. Сучасна система автоматизації ресторану - це професійна система управління рестораном, багатофункціональна і легко модернізована. Метою автоматизації є підвищення ефективності управління рестораном, прискорення обслуговування і мінімізація можливих зловживань, особливо злодійства. Значна частка успіху складається з відмінного сервісу та оперативної роботи персоналу. Саме можливості автоматизації ресторану дозволяють оптимально поєднувати швидкість і якість. Очевидні незаперечні переваги автоматизованого ресторану перед іншими подібними закладами: висока якість сервісу і швидкість обслуговування клієнтів-відсутність помилок при оформленні замовлення-обробка та передача замовлення в автоматичному режимі-абсолютний контроль всіх процесів від моменту прийому замовлення до його виконання - можливість безперервно відстежувати фінансові результати роботи закладу. Спеціалізований комплекс програмного забезпечення і устаткування для автоматизації ресторанів на порядок розширює можливості управління ресторанним бізнесом: - автоматизація дозволяє впроваджувати маркетингові та облікові політики нового покоління і завжди мати достовірну інформацію про роботу закладу. - Чітко зафіксувавши обов'язки і відповідальність персоналу, Ви зможете запобігти зловживанням з боку співробітників, звести до мінімуму роль людського фактора в управлінні. - Завдяки системі автоматизації ресторану з'являється можливість виключити трудомісткі операції з обліку, забезпечити гнучке управління політикою знижок і бонусів, планувати і враховувати банкети та корпоративні заходи, персоналізувати роботу з клієнтами, вести облік бронювання столиків постійними відвідувачами. -Стає можливим вести безперервний моніторинг роботи всіх структур закладу, аналізувати і прогнозувати результати діяльності ресторану. Програмне забезпечення:- Компас - комплекс програм автоматизації їдалень, ресторанів, барів та кафе (компанія «Інкомсофт»).- R-Keeper - система автоматизації ресторанного бізнесу (компанія «UCS»)- Лоджінг Тач СЕНАКОЛО - розроблена спеціально для застосування в ресторанах і барах готелів, що використовують готельну систему управління Лоджінг Тач ЛІБІКА (корпорація «MAI / Hotel Information Systems», США) - Point of Sale Hotel Software - розрахунково-касовий комплекс управління рестораном (компанія «Micros»).

28. Системи автоматизованого перекладу.

Ідея використання комп'ютера для автоматичного перекладу текстів виникла ще на початку появи обчислювальної техніки. Для автоматичного перекладу документів з однієї мови на іншу розроблено багато різних програм. Однак через складнощі опису семантики природних мов до цього часу остаточно проблему перекладу ще не вирішено. Проте сучасні засоби автоматизації перекладу досягли такого рівня, який дає змогу ефективно використовувати їх на практиці. Програми автоматичного перекладу документів доцільно використовувати: при абсолютному незнанні іноземних мов; у разі необхідності одержати переклад швидко, наприклад, при перекладі Web-сторінок; для створення підрядкового перекладу - чернетки, що використовується для повноцінного перекладу; у разі пересилання документів іноземним партнерам. До засобів автоматизованого перекладу можна віднести 2 типи програм: Електронні словники;-  Автоматизовані системи перекладу(САП). Електронні словники – це засоби для перекладу окремих слів і виразів документа. Деякі з них забезпечують звуковий супровід перекладених слів(Lingvo). САП – забезпечують повний цикл перекладу всього документа: введення початкового тексту, переклад на іншу мову, редагування, форматування та збереження перекладеного тексту. Початок опрацюванню САП покладено системами ALPS i Weidner. Розробники цих систем вважають, що машина в принципi не може забезпечити переклад високої якостi, тому ЕОМ має допомагати перекладачевi, а не замiнювати його .Вважається, що iстотним недолiком бiльшостi систем машинного перекладу є те, що вони розрахованi на замiну перекладача машиною. В зв’язку з тим, що машинний продукт, одержаний засобом “роботи в нiчну змiну”, все одно потребує стилiстичного редагування, фiрма ALPS запропонувала у виглядi альтернативи системам машинного перекладу  автоматизоване робоче мiсце перекладача, що дозволяє пiдвищити продуктивнiсть працi в чотири рази. До переваг таких систем, у першу чергу, належать якiснi показники перекладу та простота лiнгвiстичного забезпечення, яка спрощує, зокрема, тиражування системи . Робота в режимi дiалогу з ЕОМ для перекладача менш трудомiстка і цiкавіша, нiж постредагування машинної “заготовки”. Однією з найпоширеніших в останні роки  САП є Pragma.Останній проект Pragma 4.x ввібрав кращі теоретичні ідеї і витончені практичні рішення з попередніх проектів. В даний час програма доступна для перекладу в Інтернеті, внутрішній мережі і на локальному комп'ютері. Головна проблема перекладу - багатозначність слів - вирішена двома способами. Перш за все - спеціальне маркування слів по тематичній спрямованості (близько сотні тематик). По-друге - об'єднання слів у фрази, які мають вищий пріоритет під час перекладу. Комп'ютерні перекладачі - дуже складне програмне забезпечення. Користувач може представити перекладач як "чорний ящик" - деякий текст подається на вхід, а його переклад з'являється на виході.Все, що вам потрібне, щоб запустити переклад - це вказати мову перекладу і тематику тексту.Прикладами програм перекладу можуть бути PROMT та Language Master.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]