Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЛЕКЦІЯ №9 ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 1.docx
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
1.08 Mб
Скачать

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ Н.В. Сташків

Лекція № 9 оксигеновмісні органічні сполуки

До оксигеновмісних органічних сполук належать органічні сполуки, до складу яких входять хімічні елементи Карбон, Гідроген і Оксиген а також їхні похідні (етери, естери, жири, нітросполуки та інші).

Класифікація оксигеновмісних органічних сполук

За будовою та функціональними групами оксигеновмісні органічні сполуки поділяють на такі класи:

1. Алканоли або спирти, або алкоголі:

1.1. Одноатомні спирти. CnH2n +1–ОН . Найпростіша сполука – СН3ОН – метанол.

1.2. Багатоатомні спирти (етиленгліколь – двохатомний – СН2ОН – СН2ОН; гліцерол – трьохатомний – СН2ОН – СНОН – СН2ОН .

1.3. Ароматичні спирти.

2. Феноли. Найпростіша сполука – С6Н5ОН – фенол.

3. Альдегіди. CnH2n +1–СОН. Найпростіша сполука – Н – СОН – метаналь або мурашиний альдегід, або формалін.

4. Карбонові кислоти. CnH2n +1–СООН. Найпростіша сполука – Н - СООН – метанова або мурашина кислота. Карбонові кислоти бувають низькомолекулярні та високомолекулярні (пальмітинова кислота – С15Н31СООН, стеаринова кислота – С17Н35СООН.

5. Етери або прості ефіри. R1–О–R2. Етери або прості ефіри – це продукт взаємодії двох спиртів.

6. Естери або складні ефіри. R1–СОО–R2. Естери або складні ефіри – це продукт взаємодії карбонових кислот із спиртами.

7. Жири – естери трьохатомного спирту гліцеролу та вищих карбонових кислот. Мило. СМЗ.

8. Вуглеводи. Cn (H2О)m :

8.1. Моносахариди: глюкоза - С6Н12О6 , фруктоза, рибоза, дезоксирибоза.

8.2. Дисахариди: сахароза - С12Н22О11 , мальтоза, лактоза.

8.3. Полісахариди: крохмаль - 6Н10О5)n ,целюлоза, глікоген.

Коротка характеристика групи оксигеновмісних органічних сполук

1. Алканоли або спирти, або алкоголі

СПИРТИ – це органічні сполуки, до складу яких входять карбоновий ланцюг та одна або кілька функціональних груп – ОН. Група – ОН має назву – гідроксильна функціональна група. Загальна формула спиртів - R(OH)n , де R – вуглеводневий радикал або карбоновий ланцюг.

1

Класифікаця спиртів залежно від числа гідроксильних груп

Одноатомні Багатоатомні ( двохатомні, трьохатомні і т.д. )

R – OH R(OH)2 R(OH)3

С2Н5ОН СН2ОН – СН2ОН СН2ОН – СНОН – СН2ОН

Етанол 1, 2-етандіол 1, 2, 3-пропантріол

або етиленгліколь або гліцерол (гліцерин)

За характером карбонового ланцюга

Насичені Ненасичені Ароматичні

СН3 – СН2ОН СН2 = СН – СН2ОН С6Н5 – СН2ОН

Феноли

С6Н5 – (ОН)n

Залежно від положення гідроксильних груп

( її розташування біля первинного, вторинного чи третинного атома Карбону )

Первинні Вторинні Третинні

R – CH2OH R – CH – OH R

| |

R R – C – OH

|

OH

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]